Blog Waarom een bedrijfskundige en geneeskundige elkaar niet begrijpen

Tijden de coronacrisis werd duidelijk dat de afweging over de aanpak van de coronacrisis breder gemaakt moest worden dan alleen vanuit het gezondheids- en zorgperspectief. Er is gepleit, ook door mijzelf, voor een afweging in de ‘driehoek van belangen’: gezondheid, economie, maatschappij. Waarbij uiteindelijk leiderschap nodig is om in wijsheid een afgewogen beslissing te nemen. 

Toegevoegd door Bram den Engelsen op 30 juni 2020

Het is goed te beseffen dat er bij die afweging sprake is van ‘botsende logica’s’ die ook in normale tijden een rol spelen bij strategische besluitvorming in de zorgsector.

Twee kampen

Toegegeven, ik ben er zelf ook door schade en schande achter gekomen. Ik heb verhitte discussies in en met zorgorganisaties gevoerd en meegemaakt, waarbij er twee kampen leken te zijn. Het bedrijfskundige kamp en het geneeskundige kamp. Kampen die elkaar niet goed begrepen en daardoor ook niet altijd vertrouwden. Je zag mensen denken: ‘waarom doen die dokters zo moeilijk’ of ‘waarom zien die bestuurders en managers niet dat dit niet verantwoord is’.

Neem een willekeurige doelstelling of prestatie-indicator. Dan zullen, bij een score van stel 95%, de bedrijfskundigen tevreden spreken van een mooi resultaat. Terwijl de geneeskundigen verontrust stellen dat er sprake is van een onaanvaardbare uitkomst. Het gaat er hier niet om wie er gelijk heeft. Waar het om gaat is dat hier sprake is van twee verschillende logica’s.

Waarom een bedrijfskundige en geneeskundige elkaar niet begrijpen

Omgaan met verschillende logica's

De bedrijfskundige logica gaat uit van optimalisatie, aanvaardt op voorhand dat een 100% score niet haalbaar is. Bedrijfskundigen vinden en accepteren dat handelen nu eenmaal risico’s met zich meebrengt. De geneeskundige logica gaat uit van maximalisatie, streeft altijd naar het minimaliseren van de kans op een uitkomst beneden de 100%. Geneeskundigen hanteren het adagium ‘primum non nocere’ ofwel ‘ten eerste geen kwaad doen’, als er een keuze gemaakt moet worden tussen handelen, met onzeker resultaat, en afwachten.

Hoe in de praktijk om te gaan met dit gegeven van ‘botsende logica’s? Ten eerste helpt het al als je je er wederzijds van bewust bent. Dat je begrijpt dat je elkaar niet (op voorhand) begrijpt en waarom dat zo is. Dat je elkaar respecteert en niet probeert te overtuigen van het eigen gelijk. Dat je de dialoog en niet de discussie of het debat met elkaar voert. Dat er uiteindelijk leiderschap nodig is om in wijsheid een goede, transparante en uitlegbare afweging te maken. En volgerschap om eensgezind het genomen besluit uit te voeren.

Heb jij deze ervaring ook? Ik denk graag met je mee in een oplossing. Neem contact op voor een vrijblijvende koffieafspraak.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.