Vijf leiderschapsstijlen voor projectleiders

Het blijkt dat veel projectleiders zich niet erg bewust van de eigen stijl zijn. Terwijl dat eigenlijk wel raadzaam is, want die kennis helpt om de eigen manier van werken te verbeteren maar geeft ook taal om de eigen stijl aan anderen (team en opdrachtgever) te vertellen. Het helpt de projectleider ook bij het nadenken over zwakheden die gecompenseerd moeten worden door anderen.

Toegevoegd door Roelof Benthem op 28 mei 2018

Regelmatig kom ik tijdens de projectmanagementtrainingen die ik verzorg, de opmerking tegen: “maar we kunnen dit toch ook met een zelfsturend team oplossen?”. Of “is die projectleider langzamerhand niet overbodig?”. Als we dan het betreffende project inhoudelijk verkennen komen we al snel tot de conclusie dat het project juist wel een duidelijk sturing nodig heeft en vooral een projectleider.

Vijf leiderschapsstijlen voor projectleiders

In gesprek met mijn collega Rudy Kor hebben we onze ervaring met projecten naast elkaar gezet en ons de vraag gesteld wat een projectleider aan een projectteam toevoegt. Wij kwamen op een vijftal leiderschapsstijlen, waar projectleiders zich in onderscheiden.

Het is belangrijk dat de projectleider zich bewust is van zijn stijl

Het blijkt dat veel projectleiders zich niet erg bewust van de eigen stijl zijn. Terwijl dat eigenlijk wel raadzaam is, want die kennis helpt om de eigen manier van werken te verbeteren maar geeft ook taal om de eigen stijl aan anderen (team en opdrachtgever) te vertellen. Het helpt de projectleider ook bij het nadenken over zwakheden die gecompenseerd moeten worden door anderen. De relativering dat er meerdere stijlen productief zijn, voorkomt misschien ook dat projectleider gaat lijden aan ‘stijlarrogantie’, “er is maar een goede stijl, en dat is de mijne…”.

Het ‘Klavertje4’ - vier processen die om aandacht vragen

Om een project succesvol te leiden is in de visie van Twynstra Gudde er aandacht nodig voor het ‘Klavertje4’: vier processen die aandacht van de projectleider vragen. Per project en per fase zal het accent wel verschillen, maar de vier spelen altijd een rol. En in het hart van de Klavertje4 staat de inhoud van het project: de andere vier zijn: interactie, omgeving, methode en organisatie.

Klavertje4

De typering van de vijf leiderschapsstijlen

En daarmee komen we ook terecht bij de eerste projectleidersstijl: De bevlogen expert. Deze is gericht op de beste oplossing. Kenmerkende woorden die bij deze stijl horen zijn bijvoorbeeld feiten, analyse, inhoudelijk debat, bronnenonderzoek, toetsen, precies, gedegen. Deze projectleider inspireert mensen met een goed inhoudelijk verhaal.

Aandacht voor de methode staat centraal bij de projectleider als betrouwbare ordenaar. Deze is gericht op het opleveren van het afgesproken resultaat. Kenmerkende woorden die bij deze stijl horen zijn objectiviteit, stappenplan, transparantie, maakbaarheid, beheersen, monitoren, afspraak is afspraak. Deze projectleider is goed in het ordenen van het vraagstuk en het ontwerpen van een helder plan.

Aandacht voor de interactie staat centraal bij de betrokken teamcoach. Deze is gericht op het samenwerken in het team. Kenmerkende woorden die bij deze stijl horen zijn coachen, communiceren, empathie, creëren van wij-gevoel, verleiden, sfeer, erkenning, boeien en binden, trots, teamspirit, harmonie. Deze projectleider is goed in het inspireren van het team.

Aandacht voor de organisatie staat centraal bij de grondige organisator. Deze is gericht op Acceptatie van het resultaat zoals vastgelegd in het organisatieschema. Kenmerkende woorden die bij deze stijl horen zijn Procedure, helderheid, staande organisatie, uniek, gebruikers, overlegorganen, afstemmen, aanspreekbaarheid en transparantie. Deze projectleider is goed in het ervoor zorgen dat iedereen weet wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.

Aandacht voor de omgeving staat de centraal bij de bedachtzame onderhandelaar. Deze is gericht op het kennen van de belangen van de omgeving om zo tot een haalbare oplossing te komen. Kenmerkende woorden die bij deze stijl horen zijn machtsbalans, lobbyen, draagvlak, schaken, coalities, organiseren van de besluitvorming, haalbare oplossing, consensus, allianties. Deze projectleider is goed in het bij elkaar brengen van de diverse belangen.

Ken de eigen leiderschapsstijl

In de praktijk zullen er weinig projectleiders te vinden zijn die voldoen aan deze ideaal typologie. Maar als de projectleider goed naar zichzelf kijkt zal die wel merken dat hij/zij een voorkeur heeft voor een van de vijf stijlen. In de praktijk zal de projectleider ook wel elementen van de andere stijlen een beetje vervullen, maar zijn/haar kracht zit in de voorkeursstijl. Daarbij komt ook dat afhankelijk van de situatie, de ene stijl geschikter is dan de andere. We denken dat het bewustzijn dat er vijf stijlen zijn en onderkennen wat de eigen voorkeursstijl is, helpt bij het gesprek hierover met het team, met de opdrachtgever en bij het eigen leerproces.

Met dank aan Rudy Kor.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.