Uitvoering geven aan Routekaart Maatschappelijk Vastgoed: hoe dan?

De Routekaart Maatschappelijk Vastgoed geeft inzicht in wat er moet gebeuren om een vastgoedportefeuille te verduurzamen. De uitvoering, via programma’s en projecten, is de volgende stap. Echter, om als vastgoedorganisatie doelgericht met de huidige Routekaarten aan de slag te gaan, zijn nog twee stappen nodig.

Toegevoegd door Wicher Schönau op 25 april 2019

Op 1 mei 2019 moeten alle gemeenten beschikken over een aanpak waaruit blijkt dat het eigen vastgoed de komende jaren in tranches wordt verduurzaamd richting energieneutraal (in 2040). Deze zogenoemde ‘Routekaarten Maatschappelijk Vastgoed’ vormen het vertrekpunt voor een veel grotere operatie: de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Voor gemeenten is deze Routekaart een momentopname. Het geeft vooral weer ‘wat’ er nog moet gebeuren, niet zozeer ‘hoe’ de gemeente tot een slagvaardige uitvoering komt. Dat vraagt nog twee stappen:

  • Beslissen over de haalbaarheid 
  • Inrichting van de uitvoeringsorganisatie.
4_stappen_aanpak_energietransitie_vastgoed_0

Beslissen over de haalbaarheid

De meeste gemeentelijke Routekaarten kennen een beperkte scope en gaan uit van een stabiele situatie. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen op het gebied van energie- en CO2-reductie wordt verkend welke technische ingrepen mogelijk zijn. Vervolgens wordt de investering in beeld gebracht om de bestaande gemeentelijke portefeuille te laten voldoen aan de (momenteel) bekende regelgeving. Het resultaat is een soort businesscase met een onrendabele top.

Om een beslissing te nemen over de verduurzaming is meer inzicht nodig dan de technisch-financiële informatie. Zo moeten de effecten op de portefeuillestrategie in beeld zijn, vooral in relatie tot de vele gebruikers van het gemeentelijk vastgoed. Draagvlak voor aanpassingen in het gebouw, de contract én mogelijk subsidierelaties is geen kwestie een plan maken maar vraagt een zorgvuldig besluitvormingsproces.

Tot slot moet de aanpak ook flexibel zijn om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie.

Inrichten van de uitvoeringsorganisatie

De gemeentelijke vastgoedorganisatie kan niet direct aan de slag met de Routekaart. De bestuurlijke opdracht aan de afdeling moet enerzijds concreet genoeg zijn om individuele renovatie- en nieuwbouwprojecten aan te pakken, anderzijds waarborgen dat de uitvoering in samenhang plaatsvindt. Thema’s als energie en circulariteit vereisen een gebouwoverstijgende aanpak, terwijl gemeentelijke vastgoedmanagers daar nog weinig ervaring mee hebben. Nieuwe vormen van samenwerking met marktpartijen overstijgen bovendien de methoden van aanbesteden.

Belangrijkste is echter hoe de sturing en monitoring van de verduurzaming wordt ingericht. Een goede programma-aanpak biedt de mogelijkheid om snel te starten, in de wetenschap dat de wet- en regelgeving toch weer zal veranderen. Het organiseren van directe feedback, via de werkwijze (bijv. programmamanagement) en het verzamelen en zichtbaar maken van data (dashboard), is een randvoorwaarde om snel aan de slag te gaan.

Al jaren gebruikt Twynstra Gudde het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed om vastgoedorganisaties professioneler te laten werken. Nu is een module beschikbaar die in beeld brengt welke eisen de Energietransitie aan de Gemeentelijke vastgoedorganisaties stelt.

Bij het opstellen van Routekaarten voor gemeenten werken wij samen met de adviseurs van DWA.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wicher Schönau (wsn@tg.nl).

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.