Nieuws TwynstraGudde partner van Duurzaam Gebouwd

Sinds september is TwynstraGudde partner van Duurzaam Gebouwd, hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. 

Toegevoegd door Jeroen Moonen op 25 oktober 2019

Het partnerschap opent voor ons de toegang tot een interessant netwerk. Hieronder kun je het eerste interview lezen dat gepubliceerd is op de website van Duurzaam Gebouwd.

Duurzaamheid is gebaat bij duurzame relaties. Beide vakgebieden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het portfolio van TwynstraGudde, de nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Het is een soort tweetrapsraket geweest die organisatieadviesbureau TwynstraGudde deed aanhaken bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Aan het woord is Jeroen Moonen, bij TwynstraGudde partner contracteren en aanbesteden. “Zelf zit ik bij groep die zich bezighoudt met aanbesteden en de samenwerkingsthematiek die daarin speelt. Dat is precies waar het Bouwgenootschap zich mee bezig hield. Als TwynstraGudde zijn we echter diverser, met meer disciplines. Daarom biedt het samengaan van het Bouwgenootschap met Duurzaam Gebouwd een mooie verbreding, die goed aansluit bij het brede aanbod van TwynstraGudde. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting en energie, en ook aan samenwerken en veranderkunde.”

“Bij verschillende groepen", vervolgt Moonen gaat het veel meer over verduurzaming, energietransitie en circulariteit. In mijn eigen groep gaat het over de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Hoe maak je die relaties duurzamer en hoe krijg je die goed werkend? Dat zijn verschillende aanvliegroutes, maar die passen bij Duurzaam Gebouwd wel mooi onder één paraplu.”

Menskant

TwynstraGudde bedient verschillende markten, zoals huisvesting, facility management en energie, en is daarnaast ook actief op het gebied van mobiliteit, bouw en infrastructuur. Moonen: “Via de ‘zachte kant’ van TwynstraGudde proberen we mensen en organisaties met elkaar te verbinden, ook in de ‘harde’ wereld van projecten in de bouw en infrastructuur. Het kunnen combineren van onze kennis van contracteren en aanbesteden in de bouw en infra met onderdelen als samenwerkingskunde, veranderkunde en projectmanagement onderscheidt ons van andere organisaties.”

“Die menskant nemen we van huis uit mee en daarbij is verbinden een heel belangrijk woord. Niet voor niets is strategisch omgevingsmanagement bij ons groot geworden. Die kennis en ervaring is juist ook belangrijk in verduurzamingsvraagstukken. Hoe organiseer je dit? Hoe krijg je draagvlak? Hoe verbind je partijen? Hoe krijg je het vliegwiel draaiende?”

Gamechangers

“Wij zijn een organisatieadviesbureau, maar wel één met heel veel kennis van de inhoud van de markten waarin we actief zijn. De verbinding leggen tussen proces en inhoud heb ik echt bij TwynstraGudde geleerd. In de meeste gevallen gaan opgaven niet mis op de techniek, maar zijn gebrek aan draagvlak, het niet mee krijgen van mensen of stroeve samenwerkingen de kritische factoren. Effectief samenwerken en mensen meekrijgen, dat is de crux”, aldus Moonen.

Moonen is een van de sprekers tijdens het congres Gamechangers in de bouw & infra op woensdag 13 november in Circl (Amsterdam). Samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) gaat hij in op het tweefasencontract dat ook wordt genoemd in een rapport van Rijkswaterstaat en McKinsey.
Moonen: “Onder meer bij een project van het WDOD hebben wij geadviseerd om al heel vroegtijdig een partner of consortium te selecteren en daarmee een samenwerking aan te gaan. Daarmee ga je nog een stap verder dan het bouwteam, wat het mogelijk maakt intensiever samen te werken. Tijdens het congres Gamechangers in de bouw & infra laten wij zien welke vormen al in de praktijk worden toegepast en waar je tegenaan loopt. Het is een vorm die nog in ontwikkeling is en zich nog wel moet bewijzen. En dat is best wel spannend.”

Wil je meer weten over tweefasencontracten en meer transparantie en samenwerking in de bouw? Lees dan het blog hierover.

Of schrijf je in voor het congres Gamechangers in de bouw & infra op woensdag 13 november in Circl (Amsterdam). Ik ben één van de sprekers. Samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) ga ik in op het tweefasencontract. 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.