Nieuws TwynstraGudde ondersteunt European Medicines Agency

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verlaat Londen doordat het Verenigd Koninkrijk heeft besloten zich terug te trekken uit de Europese Unie (Brexit). Sinds eind maart is het EMA gehuisvest in een tijdelijk kantoor in Amsterdam, Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt namens de Staat der Nederlanden in een hoog tempo de definitieve huisvesting, een kantoorgebouw met conferentiecentrum (circa 39.000 m2) aan de Domenico Scarlattilaan op de Amsterdamse Zuidas. Het Rijsvastgoedbedrijf heeft een Design, Build en Maintain opdracht verstrekt aan de bouwcombinatie Dura / Heijmans.

Toegevoegd door Erik Jan Rouwenhorst op 20 juni 2019

Dit gebouw dient volgens het Bid van de Staat der Nederlanden op op 15 november 2019 gebruiksgereed te worden overgedragen aan het EMA. Het gebouw dient dan geaccepteerd te worden door EMA, en in gebruik genomen.

TwynstraGudde heeft opdracht om de acceptatie-procedure, voorbereiding voor ingebruikname, inkopen van facilitaire services en nazorg te begeleiden. Wij voeren daarvoor zowel de procesmatige ondersteuning en inhoudelijke toetsing uit, en ondersteunen met onze kennis van de Nederlandse (huisvestings- en facilitaire) markt, wet en regelgeving en dragen zorg voor de voor EMA noodzakelijke verantwoording.

Onze ervaring bij eerdere opdrachten voor Europese instellingen, onder andere Eurojust en het European Patent Office passen we daarbij toe. Deze (engelstalige) opdracht wordt uitgevoerd door een team van TG-collega’s, samen met technische experts die inhoudelijke vraagstukken over onder andere brandveiligheid, beveiliging, ICT en AV-installaties en onderhoudscontracten kunnen beantwoorden.

Meer op de site van het Rijksvastgoedbedrijf

We kunnen je nog veel meer vertellen over Huisvesting en Vastgoed.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.