Blog TwynstraGudde begeleidt ziekenhuizen in de transitie naar onderscheiden verpleegkundige functies

Het was jarenlang een groot discussiepunt in de verpleegkundige zorg: het verschil tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen wordt een verschil verondersteld, maar dit vertaalt zich tot nu toe niet door in een onderscheidend functie- en beroepsprofiel.

Toegevoegd door Milou Engelaer op 8 november 2017

In januari 2016 kwam daar verandering in: in het rapport ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging' worden de nieuwe beroepsprofielen beschreven en zijn wetsvoorstellen om het te verankeren in de weg BIG in voorbereiding.

Voor ziekenhuizen is deze verandering enorm, want de verpleegkundige is de grootste beroepsgroep binnen de muren van het ziekenhuis. De verandering zal daarom in alle lagen van het ziekenhuis voelbaar zijn. De overgang naar de nieuwe profielen daagt de verpleegkundigen van nu uit om te kijken naar hun eigen functieprofiel en manier van werken. Managers worden uitgedaagd om verpleegkundigen in hun kracht te zetten en tegelijkertijd te voldoen aan de prestatie-eisen in het ziekenhuis. De RvB is verantwoordelijk voor dit alles en zal moeten zorgen dat de verpleegkundigen zich op een manier ontwikkelen die in lijn is met de strategie van het ziekenhuis en bijdraagt aan een optimale patiëntenzorg.

Tijdens het symposium waarin we gezamenlijk onze inzichten en ervaringen hebben gedeeld met andere instellingen, was de energie en het plezier in onze samenwerking voelbaar!
Ellerieke Veenendaal

TwynstraGudde heeft het Meander MC begeleid in de transitie naar functiedifferentiatie en de nieuwe beroepsprofielen.

Onze aanpak onderscheidt zich op twee punten:

  • Allereerst wordt de verandering integraal ingestoken, iedereen is betrokken: van RvB tot de verpleegkundige zelf.
  • Daarnaast staat in onze aanpak de verpleegkundige centraal. Dit betekent dat de verpleegkundigen in het Meander zelf actief worden begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke werk- en leerstijl, om zo aan te sluiten bij de nieuwe beroepsprofielen. Het leidende principe hierbij is dat niet de vooropleiding van de verpleegkundige bepalend is, maar zijn/haar competenties.

Ellerieke Veenendaal, manager Kliniek bij Meander MC, zegt hierover: “De kennis en energie van TwynstraGudde heeft het project binnen ons ziekenhuis op het juiste niveau gebracht. Van een plan op papier is een beweging in gang gezet die onomkeerbaar is. Tijdens het symposium waarin we gezamenlijk onze inzichten en ervaringen hebben gedeeld met andere instellingen, was de energie en het plezier in onze samenwerking voelbaar!"

In het verandertraject maken we gebruik van vier van onze kerncompetenties: Projectmatig Werken, Leren & Ontwikkelen, Leiderschap en Veranderkunde. Hoewel geen enkel veranderproces vergelijkbaar is met elkaar, stelt het inzetten van onze kerncompetenties het Meander MC in staat de verandering integraal, planmatig, betekenisvol en blijvend door te voeren in het ziekenhuis. Wilt u ook een onomkeerbare beweging in gang zetten of bent u benieuwd naar onze aanpak? Wij vertellen u er alles over in ons whitepaper.

Download Whitepaper

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.