Vacature Executive search Twee SintLucas directeuren (2,0 fte)

Met een breed aanbod van creatief-technische opleidingen in Boxtel en Eindhoven is SintLucas al meer dan 70 jaar dé vmbo- en mbo-vakschool voor creatief talent. SintLucas leidt mensen op die iets kunnen bedenken, ontwerpen en maken. Mensen die door ideeën vorm te geven, en door vraagstukken op te lossen, van betekenis zijn voor de samenleving.

Toegevoegd door Beata Neerhoff op 29 oktober 2020

Zo’n 2.800 mbo-studenten en 500 vmbo-leerlingen werken dagelijks binnen én buiten SintLucas aan hun ontwikkeling. Hierin worden ze begeleid door ruim 400 medewerkers, gastmedewerkers en partners uit de creatieve industrie. Het onderwijs is verbonden aan ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven en de maatschappij. Gevestigd in het hart van de technologieregio Brainport en de (hoogwaardige) maakindustrie levert dit tal van mooie kansen op. Samenwerkingen strekken zich ook verder uit tot over de landsgrenzen heen.

Creating opportunities is de brede vertaling van de missie en visie. SintLucas creëert kansen om van betekenis te zijn. Niet alleen voor leerlingen en studenten. Ook voor medewerkers, bedrijven en andere partners. In een cultuur waarin de kernwaarden groei, eigenheid, zelfvertrouwen, trots en plezier de basis vormen.

Ambitie

In de wereld van vandaag en morgen gaan ontwikkelingen snel en is innovatie aan de orde van de dag. Creativiteit wordt daarbij gezien als één van de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. SintLucas ziet voor zichzelf en voor medewerkers, studenten en leerlingen een belangrijke rol in deze beweging. Met een expertisecentrum creativiteit wil SintLucas expertise en kennis op het gebied van betekenisvolle creativiteit creëren, benutten en delen. Niet alleen intern, ook binnen de creatieve industrie, andere sectoren en in de maatschappelijke context. Praktisch onderzoek (practoraat) met een directe link naar wetenschappelijk onderzoek (lectoraat), datamanagement, trendwatching en netwerken krijgen binnen dit expertisecentrum een plek. In 2025 wil SintLucas hét opleidingsinstituut en expertisecentrum zijn dat samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties creativiteit van betekenis maakt voor mensen, organisaties en de samenleving.
Deze ambitie vraagt om toonaangevend onderwijs, een organisatie die wendbaar is en ten dienste staat van de dynamiek tussen onderwijs en de buitenwereld. De doorontwikkeling naar resultaatverantwoordelijkheid en zelfsturing op basis van gedeelde waarden is hierbij leidend.
Ter ondersteuning van het realiseren van deze ambitie zoekt SintLucas twee SintLucas directeuren.

De opgave

De opgave van de SintLucas directeur is gericht op het realiseren van de ingezette strategische koers. Vanuit collegiaal management zijn de Sintlucas directeuren integraal verantwoordelijk voor het organiseren, implementeren en uitvoeren van vernieuwend en goed onderwijs.
SintLucas heeft een stevige ambitie. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid wil SintLucas ervaring en kennis delen en met creativiteit bijdragen aan de ontwikkeling en toekomst van studenten, leerlingen, andere sectoren en maatschappelijke vraagstukken. Zij zet in op toonaangevend onderwijs, verdere professionalisering van de
organisatie, innovatie en verbinding met de regio en met de creatieve industrie.
De SintLucas directeuren richten zich vanuit collegiale samenwerking met name op:

 • Het vertalen van visie, ambities en de strategie naar onderwijs, onderwijsorganisatie, leiderschap, processen en cultuur/gedrag.
 • Het adviseren van het College van Bestuur op het gebied van strategischeonderwijsvraagstukken.
 • Het sturing geven aan onderwijs(ondersteunende)teams in transitie en de ontwikkeling naar zelfverantwoordelijke teams.
 • Het realiseren van onderwijsontwikkeling.
 • Het uitvoeren en het borgen van goed onderwijs.
 • Het verbinden van het onderwijs en de studenten en leerlingen.
 • Het ontwikkelen en professionaliseren van de medewerkers.


De SintLucas directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur, maakt deel uit van het Strategisch Beraad en geeft leiding aan de onderwijs (ondersteunende) teams.
De concrete portefeuilleverdeling is mede afhankelijk van de onderlinge complementariteit en de kennis en ervaring die de twee directeuren meebrengen.

Het profiel

Een SintLucas directeur is een onderwijsmens in hart en nieren en:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding of beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft relevante werkervaring binnen het beroepsonderwijs.
 • Heeft bewezen management kwaliteit in een complexeorganisatie.
 • Is een stevige directeur die op authentieke wijze teams betrekt, richting geeft, resultaatverantwoordelijk werken stimuleert en leiding geeft vanuit een moreelkompas.
 • Heeft succesvol leidinggegeven aan organisatieverandering en/of onderwijsontwikkeling.
 • Is in staat om te werken vanuit collegiaal management; respect voor de ander, elkaar versterken.
 • Is een verbinder; heeft oprecht aandacht voor studenten/leerlingen en de (onderwijs)teams, biedt ruimte aan groei, weet veranderingen te initiëren en te realiseren, creëert draagvlak en draagt zorg voor gezamenlijkheid in de onderwijsorganisatie.
 • Is daadkrachtig, toegankelijk, positief kritisch, toont creatief denkvermogen, gaat in dialoog, spreekt aan en staat optimistisch in het leven.
 • Is (organisatie)sensitief, open, transparant en communicatief sterk.
 • Heeft sterke affiniteit met de creatieve sector en met creatief technisch onderwijs.
 • Beschikt over een duurzaam netwerk in deze regio of aantoonbare kwaliteiten om dat op te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO middelbaar beroepsonderwijs schaal 14. Datum indiensttreding uiterlijk 1 februari 2021.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur voor december 2020 te benoemen. SintLucas laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van Twynstra Gudde Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans worden gepland in week 47 en vinden online plaats. De gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op maandag 23 november bij SintLucas vestiging Boxtel. Een 2e selectiegesprek vindt plaats op woensdag 25 november bij SintLucas vestiging
Eindhoven.

De adviescommissie adviseert de selectiecommissie over de geschiktheid van de kandidaten. De gesprekken met de adviescommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op vrijdagochtend 27 november.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure en een ontwikkelassessment vindt plaats na benoeming.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van Twynstra Gudde Executive Search (mel@tg.nl).

Als u voor deze functie belangstelling heeft, ontvangt Twynstra Gudde Executive Search graag, uiterlijk zondag 15 november, uw motivatiebrief en CV, t.a.v. mevrouw M. Elemans, per e-mail op executive@tg.nl, o.v.v. sollicitatie SintLucas.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.