Blog 12 strategische inzichten: JP Morgan Health Conference

Deze week werd in San Francisco de jaarlijkse JP Morgan Health Conference gehouden. Hierbij 12 ‘takeaways’ en een link naar een uitgebreider verslag van Becker’s Hospital Review. 

Toegevoegd door Bram den Engelsen op 11 januari 2018

Deze observaties, door mij onderverdeeld in drie clusters, zijn ontleend aan presentaties van de strategische ‘road maps’ van 20 grote ‘healthcare systems’. Het gaat over de markt in de VS, maar de observaties zijn ook voor Nederland het overdenken waard.

Strategie en verandering

 • Schaalgrootte blijft een thema: maar naast megafusies zijn er ook andere vormen van strategische samenwerking om voldoende schaal te bereiken en blijft het uitgangspunt dat schaal alleen geen voldoende voorwaarde is voor een succesvolle strategie.
 • Een ‘healthcare system’ moet je ook als zodanig managen: het gaat er niet om dat partijen onder dezelfde naam en logo werken, maar dat er daadwerkelijk wordt geïntegreerd. Daarvoor is leiderschap en change management onontbeerlijk.
 • ‘Smart growth’ is een alternatieve strategie: bijvoorbeeld via een ‘virtual hospital’ of samenwerking met een retailer in de vorm van retail clinics.
 • Ziekenhuizen moeten zich als merken gaan gedragen: daarbij draait het vooral om klantinzichten en ‘brand experience’, waarbij digitalisering een belangrijke rol kan spelen.
 • Betrek de dokters: noodzakelijke grote veranderingen vragen om een andere cultuur en om ‘engagement’ van de dokters, o.a. door werk te maken van clinical leadership en partnership.

Inzicht in waarde en kosten

 • Lever waarde: value based healthcare is een kernwoord. Daarbij hoort ook ‘kijk en luistergeld’ bij om in overleg met de patiënt af te zien van bijvoorbeeld een chirurgische ingreep.
 • Meten en managen van kosten en marges: inzicht in de teller (opbrengsten) en noemer (kosten) van de financiële waarde wordt steeds belangrijker.
 • Meer aandacht voor geïntegreerde analyse en inzichten: om echt inzicht te krijgen in het proces van waardecreatie moeten klinische en financiële data worden geïntegreerd, als basis voor gerichte actie.
 • ‘Agile’ doet zijn intrede: ook grote organisaties besteden veel aandacht aan doelmatigheidsverbetering van de dagelijkse processen.
 • Cybersecurity is een boardroomkwestie: er zijn grote investeringen nodig om zorgorganisaties te beschermen tegen operationele risico’s en reputatieschade.

Verantwoordelijkheid voor de populatie

 • Besteed aandacht aan de sociale determinanten van gezondheid: bijdragen aan een gezonde populatie wordt een nieuw strategisch doel (‘postcode is belangrijker dan genetische code’).
 • Draag bij aan het bestrijden van de ‘opioid epidemic’: misschien ‘typisch Amerikaans’, maar aandacht voor de verslavende werking van bijvoorbeeld pijnstillende medicatie is ook elders relevant.

Link naar het verslag van Becker's Hospital Review

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.