Sleutelrol waterschappen bij transitie naar regionale circulaire economie

Waterschappen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen spelen bij de transitie naar een regionale circulaire economie. De eerste stappen zijn al gezet, maar er liggen nog onontgonnen kansen. Waterschappen kunnen de waterketen verder sluiten en Organische Stof Hubs realiseren. Samen met Berend Reitsma en Jurgen Ooms (beiden werkzaam bij Tauw) schreef ik hier een artikel over, dat gepubliceerd is in H2O Magazine.

Toegevoegd door Stan Duifhuizen op 15 januari 2019

Om de nog onontgonnen kansen te benutten zijn niet alleen technische innovaties nodig, maar ook nieuwe vormen van samenwerking én een duidelijke visie. Wij roepen waterschapsbestuurders op om in de nieuwe coalitieakkoorden vast te leggen welke rol hun waterschap wil spelen. Zo profileren waterschappen zich als sleutelspeler in de circulaire transitie.

De transitie naar een duurzame, circulaire economie staat steeds hoger op de agenda, ook bij de waterschappen; op de Waterinnovatiedag in november 2018 was de circulaire economie het centrale thema.

De transitie naar een circulaire economie moet uiteindelijk op regionaal niveau gerealiseerd worden. Zoals de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aangeeft, is de regio het niveau waarop initiatieven van groepen burgers van de grond komen en bedrijven hun circulaire plannen ontvouwen.

Dit leidt al tot steeds meer regionale samenwerking. Bekende voorbeelden zijn Superlocal (winnaar van de Waterinnovatieprijs 2018) en het Strandeiland in Amsterdam, waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe sanitatie en het lokaal sluiten van voedsel- en materiaalkringlopen.

Technische innovaties

Momenteel zetten de waterschappen al bescheiden, maar concrete stappen op weg naar een regionale circulaire economie. Zo worden in afvalwater aanwezige (grond)stoffen zoals fosfaat, cellulose en humuszuren, steeds vaker teruggewonnen. Er wordt ingezet op de raffinage en opwerking van Kaumera (voorheen NEO Alginaat) en bioplastics en op het optimaal verwaarden van zuiveringsslib.
Ook hanteren waterschappen al circulaire criteria bij inkoop en aanbesteding. Maar er zijn ook nog verschillende onontgonnen kansen waarbij het waterschap een belangrijke rol kan vervullen. Twee concrete voorbeelden zijn het verder sluiten van de waterketen en het realiseren van Organische Stof Hubs.

Klik hier om het hele artikel in H2O Magazine te lezen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.