Blog Rapport over het spanningsveld tussen goede en beschikbare ziekenhuiszorg

Hoe kun je omgaan met enerzijds de landelijke kwaliteitseisen voor de zorg en anderzijds de zorg in de regio zo goed mogelijk toegankelijk houden voor burger en patiënt?

Toegevoegd door Bram den Engelsen op 4 juli 2019

Die vraag stond centraal tijdens een druk bezochte dialoogbijeenkomst op 14 juni j.l., georganiseerd door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Tijdens die bijeenkomst presenteerden wij het rapport dat wij in opdracht van het Zorginstituut hebben gemaakt. Het is een samenvatting van het discours van de afgelopen 20 jaar over het spanningsveld tussen kwaliteitseisen en toegankelijkheid van medisch specialistische zorg. In dat discours onderscheiden we drie episodes en belichten we enerzijds de discussie over kwaliteitseisen en anderzijds het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over de inrichting van ziekenhuiszorg.

Het rapport, dat in brede kring zeer goed is ontvangen, laat zien dat de geschiedenis zich soms herhaalt, maar dat er ook sprake is van voortschrijdende inzichten en nieuwe visies.

Aanvragen rapport

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.