Blog Professioneel Omgevingsmanagement

Met trots heb ik vorige week in een training voor de gemeente Amsterdam ons boek Canvas Omgevingsmanagement mogen presteren. Dit boek heb ik samen met Johanneke de Lint en Thijs Kraassenberg geschreven.

Toegevoegd door Roelof Benthem op 20 december 2017

De groep deelnemers in deze training was een mooie mix: projectleiders, communicatieadviseurs en omgevingsmanagers. Mede daarom ontstond er een goed gesprek over het vak omgevingsmanagent en wat nu het verschil is tussen een communicatieadviseur en een omgevingsmanager. We zien namelijk veel overlap, maar ook een duidelijk verschil. Tijdens de sessie hebben we een aantal mooie conclusies getrokken die ik hieronder met je deel.

Communicatieadviseurs en Omgevingsmanagers

  • Maken zich beiden druk over de communicatie met belanghebbenden, ook wel stakeholders genoemd
  • Denken na op welke manier belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de opgave, sommigen noemen dit een participatieaanpak, anderen noemen dit een communicatieaanpak of procesaanpak.
  • Werken (of zouden moeten) op basis van een planmatige aanpak, waarbij een analyse van de doelgroep of omgeving centraal staat
  • Zijn een onderdeel van het projectteam of programmateam en stellen hun werk/ bijdrage ten dienste van het gestelde projectresultaat en de relevante doelen.

Communicatieadviseurs

  • Hebben meer aandacht voor de positionering van het project en de formulering van een kernboodschap
  • Leggen een grote nadruk op de inzet, inhoud en productie van allerlei communicatiemiddelen, zoals social media, pers, nieuwsbrieven, bewonersbijeenkomsten etc.
  • Worden veel gevraagd voor de woordvoering en perscommunicatie.

Omgevingsmanagers

  • Hebben een grote aandacht voor het behartigen van de belangen van de stakeholders. Dit gaat verder dan het organiseren van een goed communicatieproces. In sommige gevallen onderhandelt de omgevingsmanager stevig met de projectleider en/of opdrachtgever om het project bij te sturen, om ook tegemoet te kunnen komen aan de belangen van omwonenden en/of betrokken organisaties en bedrijven. Hieronder zit vaak een visie dat projecten alleen van waarde zijn, als het project ook van waarde is voor de directe omgeving
  • Zijn in de praktijk vooral gericht op het voeren of organiseren van een dialoog (verdiepende gesprekken) met de direct belanghebbenden: het luisteren en werken aan vertrouwen staat in hun werk centraal.

Opgave voor hele team

Terugdenkend aan deze discussie kwamen twee gedachten boven. Als eerste werd ik opnieuw bevestigd in het nut van een gezamenlijke canvassessie. Het is een instrument, om met het gehele team na te denken over de inrichting van het omgevingsproces. In een dergelijke canvassessie denk je met elkaar na over wat de kern van de opgave is en formuleer je met elkaar uitgangspunten voor de manier hoe je stakeholders gaat betrekken. Het is onmogelijk om het omgevingsproces met de omgeving in je eentje te doen: niet als omgevingsmanager en ook niet als communicatieadviseur. Het is een opgave voor het gehele team.

Professionalisering vak omgevingsmanagement

De tweede gedachte die bij me op kwam is dat het vak van omgevingsmanagement in hoog tempo aan het professionaliseren is. Ik zie steeds meer mensen met de functie van omgevingsmanager of titel die daarop lijkt. Waar het communicatie vak al jaren werkt aan eigen competentieprofielen en specialismen (denk aan corporate communicatie, beleidscommunicatie en interne communicatie) is dit bij het vak van omgevingsmanagement nog beperkt ontwikkeld. In ons Canvasboek hebben we daarom een extra hoofdstuk opgenomen over de competenties van een omgevingsprofessional. Dit hebben we uitgewerkt in drie rollen die we in de praktijk terugzien komen: de omgevingsmanager als strateeg, de omgevingsmanager als procesbegeleider en als analyticus. Hopelijk draagt dit bij aan de verdere ontwikkeling van het vak en de invulling van de functie.

Neem contact op met onze adviseurs als je op de hoogte wilt blijven van nieuws over Canvas Omgevingsmanagement. 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.