Aanpak Ontwikkelen zonder ontwikkelrisico: uitgekiend contracteren van grondverkoop

Voorafgaand aan de economische crisis is door veel gemeenten grond aangekocht met als doel deze voor woningbouw te ontwikkelen en vervolgens met winst te verkopen. Als gevolg van de crisis zijn veel woningbouwopgaven stil komen te liggen en moest grond veelal (gedwongen) worden afgewaardeerd. Nu de markt weer aantrekt, zijn private partijen opnieuw grondposities aan het innemen, alleen niet meer op de wijze als voor de crisis.

Toegevoegd door Erwin Uil op 4 april 2016

Private partijen willen planologische zekerheid voordat zij grond voor een woningbouwontwikkeling kopen. Gemeenten stellen zich echter veelal faciliterend op, hoewel ook zij nog steeds grondposities hebben die ze zouden willen ontwikkelen. De ontwikkeling komt echter niet van de grond omdat gemeenten geen ontwikkelrisico willen lopen. Dit vraagt om een uitgekiende contracteringsstrategie om de grond aan private partijen te verkopen en die tot ontwikkeling te brengen zonder ontwikkelrisico te dragen.

TwynstraGudde heeft de kennis, expertise en ervaring om dit voor elkaar te krijgen. Download en lees meer over onze aanpak!

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.