Blog Ontwerp onderwijslogistiek landschap HAN

Naar aanleiding van het blogbericht “Onderwijslogistiek aanpakken als een landschapsarchitect, kan dat?” ben ik medio 2018 in gesprek geraakt met Marcel Penners van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Toegevoegd door Marc van Leeuwen op 25 februari 2019

Onderwijslogistiek staat bij de HAN hoog op de agenda en Marcel Penners maakt daarbij gebruik van de noemer ‘onderwijslogistiek landschap’. Het bruggetje naar de landschapsarchitect was daarmee snel gemaakt.

Spelsimulatie BLOEI zorgt voor energie

Met elkaar hebben we verkend wat de mogelijkheden zijn om, als een landschapsarchitect, te werken aan ontwerpprincipes voor het onderwijslogistiek landschap van de HAN. En samen concludeerden we dat het erg waardevol is om daarbij gebruik te maken van de spelsimulatie BLOEI. Begin november 2018 hebben we de ideeën met een geslaagde tweedaagse bijeenkomst in de praktijk kunnen brengen.

Erg bijzonder aan de bijeenkomst was de energie die ontstond bij de aanwezigen. Onderwijslogistiek is een ongrijpbaar, taai en veelzijdig onderwerp waarbij de complexiteit vaak een belemmering vormt om tot concrete ideeën te komen. De veelzijdigheid brengt bovendien werelden bij elkaar die dat niet gewend zijn. In de spelsimulatie werd de echte problematiek vervangen door een vraagstuk in het spel. En iedereen kreeg in de spelsimulatie een ‘nieuwe baan’ waardoor geen sprake was van historie en stokpaardjes. Met elkaar werken aan een ontwerp van een stadspark was bovenal erg inspirerend en leuk.

Een 'plattegrond' van het onderwijslogistiek landschap

In de spelsimulatie hebben alle aanwezigen een werkwijze gevolgd die we in de tweede dag hebben toegepast op het onderwijslogistiek landschap van de HAN. Dit leidde tot interessante vraagstukken. Hoe ziet bijvoorbeeld de plattegrond van het onderwijslogistiek landschap eruit? Wat valt binnen het landschap en wat niet? Welke thema’s helpen om een ordening aan te brengen in de eisen waaraan het onderwijslogistiek landschap moet voldoen? Met elkaar is gewerkt aan het formuleren van de benodigde antwoorden. Dat was soms best lastig, de procesmatige inzichten uit de spelsimulatie kwamen goed van pas om de discussie constructief te houden.

De opbrengst van de tweedaagse bestond uit een schets van het onderwijslogistiek landschap van de HAN en een overzicht van ca. 15 ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes hadden betrekking op de verschillende logistieke ketens die we in het landschap hadden onderscheiden en gepositioneerd. De HAN beschikt daarmee nu over instrumentarium om onderwijslogistiek bespreekbaar te maken en te sturen op samenhang. De ontwerpprincipes geven houvast aan de inspanningen om het onderwijslogistiek landschap vorm te geven.

De logistieke keten aan tafel

Een belangrijke factor voor het succes van de bijeenkomst vormde de samenstelling van de groep deelnemers. Onderwijslogistiek raakt vrijwel alle delen van de hogeschool en het was gelukt om die breedte terug te zien in de achtergrond van de deelnemers. Zodoende hebben onderwijs en onderwijsondersteuning twee dagen samen opgetrokken. En dat was best bijzonder.

Ten slotte past een dankwoord voor Aeres Hogeschool Wageningen voor het beschikbaar stellen van de spelsimulatie. Onderwijslogistiek en ecologische intelligentie gaan heel goed samen!

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.