Blog Onderwijsvastgoed: maak stappen met informatiemanagement

Onderwijsinstellingen worden zich steeds meer bewust van de voordelen van een goede vastgoedinformatievoorziening voor hun gebouwen. Dan valt er beter te sturen en kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Desondanks zijn er nog vele stappen te zetten.
Dit artikel is verschenen in Schoolfacilities (januari 2018)

Toegevoegd door Wicher Schönau op 23 januari 2018

Het informatiemanagement is de afgelopen jaren sterk verbeterd, zegt Wicher Schönau, adviseur maatschappelijk vastgoed bij TwynstraGudde. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de QuickScan vastgoedmanagement, die TwynstraGudde in samenwerking met Bouwstenen heeft ontwikkeld. Aan de meest recente editie daarvan namen naast 42 gemeenten ook 18 onderwijsinstellingen deel. “Anders dan zo’n tien jaar geleden hebben veel scholen zicht op de panden die ze in eigendom of beheer hebben. Naar schatting beschikt circa 80 procent van de scholen over een centraal vastgoedinformatiesysteem waarin de informatie over de vastgoedobjecten wordt geregistreerd.” Een uitzondering zijn de kleine scholen die geen vastgoedportefeuille hebben: voor hen is de noodzaak tot informatiemanagement een stuk lager.

Structurele positie

Dat zijn mooie cijfers, maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Zo heeft informatiemanagement bijvoorbeeld nog lang niet overal een structurele positie in de organisatie verworven. “Vaak worden bij vragen vanuit het bestuur eenmalige inventarisaties gehouden die bij gebrek aan het managen op informatie snel verouderen”, legt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen, uit. “Daar kun je het werk na drie jaar weer opnieuw doen. Informatiemanagement zit niet goed ingebakken in de hoofden van de mensen en de normale werkprocessen.”

"Informatiemanagement zit niet goed ingebakken in de hoofden van de mensen en de normale werkprocessen."
Ingrid de Moel

Behoefte aan houvast

Ook is onduidelijk welke vastgoedinformatie structureel nodig is, waar het bij informatiemanagement nu precies om gaat en wie waarvoor precies verantwoordelijk is. Schönau: “Er is veel behoefte aan houvast op dit gebied. Dat houvast begint niet bij de systemen, maar bij de mensen die vastgoedbeslissingen nemen en informatiebehoefte daar bij hoort. Het aanbod lijkt soms de huisvestingsvraag te bepalen, in plaats van andersom, zoals het eigenlijk zou moeten.”

Geen eenduidigheid

Bijkomend probleem is dat er ook geen eenduidige definities worden gehanteerd, bijvoorbeeld over wat onder onderwijsvastgoed moet worden verstaan en hoe om te gaan met multifunctionele accommodaties. Er wordt niet dezelfde taal gesproken, waardoor miscommunicatie op de loer ligt. De Moel: “Diverse landelijke spelers vragen (al of niet vanuit een wettelijke basis) informatie van scholen, maar doen dat vervolgens aan de hand van een eigen indeling. Er is geen uniforme terminologie ontwikkeld waarmee partijen gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen.”

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.