Blog Let op het kantelpunt bij strategische samenwerking

Vanuit het besef ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ zijn zorgorganisaties op meerdere terreinen betrokken bij strategische samenwerkingsverbanden. Dat vraagt om een heldere strategie en duidelijke criteria om te beoordelen of je wel of niet meedoet aan een samenwerking. Maar ook en juist om het spel te beheersen dat vooraf gaat aan een strategische samenwerking.

Toegevoegd door Bram den Engelsen op 23 maart 2021

Dat spel bestaat uit twee hoofdfasen: ‘verkennen’ en ‘verkopen’. Daartussen ligt het kantelpunt. Wie dat niet in het oog houdt, maakt fouten.

In de verkenningsfase zijn bestuurders en hun toezichthouders op zoek naar de kansen, risico’s en meerwaarde van een samenwerking. Het is de tijd van de intensieve dialoog. Van het goede gesprek en van de scherpe analyse. Van de openhartigheid hoe de eigen organisatie er echt voor staat, en van de nieuwsgierigheid naar de positie van de ander. Het is de fase waarin je je mag - en moet - verbazen, doorvragen, twijfelen en enthousiast raken. In deze fase moet je oppassen om in de ‘verkoopmodus’ te schieten. Door, zonder al te veel acht te slaan op onderzoeken en analyses, de andere partij op voorhand te overtuigen van het eigen gelijk van de samenwerking.

Het is ook de fase waarin de eerste gedachtewisselingen of soms schermutselingen plaatsvinden over de organisatorische en juridische vorm en de governance van het beoogde samenwerkingsverband. Het is de fase waarin medezeggenschapsorganen informeel worden gepolst, waarin de opstelling van externe stakeholders wordt verkend. Het is de periode waarin meerjarenbegrotingen en de onderliggende aannames worden uitgewisseld. Waarin de contouren van de gezamenlijke businesscase en de financierbaarheid daarvan duidelijk worden. Deze fase duurt net zo lang totdat de bestuurders en hun toezichthouders ervan overtuigd zijn dat de samenwerking strategische meerwaarde biedt en haalbaar is. Als dat duidelijk is en ze dat ook naar elkaar hebben uitgesproken, dan is het kantelpunt daar.

Verkopen

Na het kantelpunt volgt een andere fase, die van het ‘verkopen’. Bestuurders en hun toezichthouders stellen zich als één blok op achter de voorgenomen samenwerking en gaan interne adviesorganen en externe toezichthouders en belanghebbenden ervan overtuigen dat het samenwerkingsverband er moet komen. Er is geen ruimte meer om twijfel uit te stralen, het is tijd voor visie, vastberadenheid en overtuigingskracht.

Het gaat mis als bestuurders en/of hun interne toezichthouders het kantelpunt uit het oog verliezen of dat momentum veronachtzamen. Door te denken dat ze zelf kunnen blijven twijfelen tot het laatste moment, in de illusie dat anderen dit niet door hebben. Door onderzoeken op het verkeerde moment te laten uitvoeren. Zoals een due diligence onderzoek, terwijl je zelf nog niet weet of de samenwerking wel een goed plan is. Due diligence onderzoeken zijn voor bestuurders en hun toezichthouders als het goed is uitsluitend de onderbouwing van wat ze al wisten. Waarbij men zich niet meer uit het veld laat slaan door de toonzetting van zo’n onderzoek, dat doorgaans vooral de risico’s uitlicht. Wat nu eenmaal de professionele rol van de uitvoerders van dergelijke onderzoeken is. Wie schrikt van de inhoud of toon van een due diligence onderzoek, die heeft in de verkenningsfase niet goed opgelet.

Kantelpunt

Uit onze adviespraktijk weten we dat het ‘kantelpunt’ in de praktijk niet zelden wordt veronachtzaamd. Waardoor kansrijke samenwerkingen alsnog stuklopen. Of het veel te lang duurt voordat onderkend wordt dat een samenwerking kansloos is. Dus, wie tijd en geld wil besparen en samenwerkingen zowel wil verkennen als verkopen, die houdt het kantelpunt scherp in de gaten.

Sta jij zelf voor een kantelpunt bij een strategische samenwerking? Of vraag jij je af wanneer dit punt wordt bereikt en wat je dan te doen staat? Aarzel dan niet contact op te nemen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.