Conferentie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving - 7 december 2021 Leren van de praktijk: Empowerment in de samenleving

Wat kunnen we leren van de praktijk en wat helpt ons op de weg naar oplossingen voor complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving? Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) organiseert hierover op 7 december een conferentie. TwynstraGudde helpt het OFL bij de organisatie. Ook geven wij de workshop Empowermentscan: geef je organisatie grip & geef ‘power’ aan bewoners.

Toegevoegd door Floor hooge Venterink op 16 november 2021

Tijdens de conferentie gaan de aanwezigen via interactieve workshops de verdieping in op een aantal inhoudelijke thema’s, zoals empowerment in de samenleving en duurzame transities. Ook worden praktijkvoorbeelden en initiatieven van OFL-projecten belicht en wat we daar van kunnen leren.

Empowermentscan: geef je organisatie grip & geef power aan bewoners

Tijdens de workshop Empowermentscan: geef je organisatie grip & geef ‘power’ aan bewoners gaan Floor hooge Venterink en Jonna Luijten, beiden adviseur bij TwynstraGudde, in op de vraag ‘Wat willen en kunnen bewoners zelf in de transitie naar aardgasvrij?’ De Empowermentscan opent het gesprek over dit empowerment van bewoners, en is gericht op gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers die bezig zijn met het betrekken van en samenwerken met bewoners en belanghebbenden in het aardgasvrij maken van wijken. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met de empowermentscan, leren ze meer over het begrip empowerment en ontdekken ze wat de scan voor de gemeente Haarlemmermeer heeft opgeleverd.

Het doorlopen van de zes powerstappen van de empowermentscan toont aan of er al voldoende wordt gedaan om bewoners en belanghebbenden te bereiken. Ook geeft de scan inzicht in wat diegenen die essentieel zijn in de participatie zelf kunnen en willen bijdragen. Met die inzichten kunnen aanjagers zich richten op de meest passende vormen van participatie in wijken die van het aardgas af gaan.

Meer informatie

Meer informatie over deze conferentie vind je op de website van Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Je kunt je hier ook aanmelden.

Wil je meer weten over de Empowermentscan of het betrekken van bewoners in de transitie naar aardgasvrij? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen op korte termijn contact met je op.

Ja, ik wil meer weten

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.