Blog Leren van de crisis. Wat ga je morgen anders doen?

We speculeren wat af over het post-coronatijdperk. Wordt het back to normal? En wat is dan het nieuwe normaal? Levert de crisis ons iets blijvends op of domineren de offers: mensenlevens, economische malaise en beperkingen in het sociale verkeer? Wat wil je juist behouden, wat is veranderd en hoe borg je dat samen? Lees hoe je dit samen met je team kunt aanpakken.

Toegevoegd door Dorine Wesel op 16 juni 2020

Eén ding staat vast: doordat de maatschappij en veel organisaties zo goed als stilgevallen zijn, zijn we onszelf wel andersoortige vragen gaan stellen. Vragen die de kern raken van ons werk, die het hart van organisaties raken waar we deel van uitmaken. ‘Hé, het lukt nu wel om in sneltreinvaart keuzes te maken en samen tot een gezamenlijke inspanning te komen, in plaats van in afstemmingsprocessen en procedures te blijven hangen’. Of: ‘We kunnen met bepaalde activiteiten nu niet verder, maar is het wel nodig en zinvol om dat straks weer op te pakken?’

Leren van de crisis. Wat ga je morgen anders doen?

Maak gebruik van elkaars veerkracht

Wat gaat het straks worden: terugveren naar het oude of gebruiken we onze veerkracht, voor aanpassingen, verbeteringen en doorbraken waar de aanzet tijdens de crisis is gemaakt? We staan verbaasd dat we nu gerichter en scherper volgens de kerndoelen (a la Wouter ’t Hart: ‘Werken volgens de bedoeling’) dat we eindelijk structureel online werken, minder reizen en het thuiswerken (zo goed en zo kwaad) ons eigen hebben gemaakt. De omstandigheden hebben het afgedwongen en ik vind dat een moment om bij stil te staan.

Dat moment is nu aangebroken. We starten weer langzaam op, de eerste ontmoetingen op kantoor komen, hetzij wat onwennig, op gang. En even afstemmen omdat je iemand tegen het lijf loopt is er niet meer bij. We staan nog in de stand; waar gaat het allemaal naar toe, hoe doe ik het en hoe doen we het samen? Die onwennigheid van dit moment  biedt een kans om te verzilveren mits georganiseerd, ook met de juiste aandacht en de focus.

Hoe ziet jouw agenda er straks uit? Herijk je focus.

Lessons learned: samen aan de slag

Organiseer daarom na de vakanties een moment om samen stil te staan in een kort afgebakend proces om:

  • De geleerde lessen bij afdelingen en teams op te halen. Dit doe je aan de hand van het delen van verhalen met elkaar in real life ontmoetingen van 6-8 personen.
  • Samen de focus en prioriteiten opnieuw te stellen: wat is niet langer nodig en wat staat ons echt te doen. Terug naar de essentie en het commitment dat het team/de organisatie bindt en op aanspreekbaar is.

We hebben deze mondiale crisis allemaal meegemaakt. We buigen op een collectieve ervaring die ons scherper heeft gemaakt om vanzelfsprekendheden op nieuw op waarde te schatten, samen te heroverwegen en expliciete nieuwe keuzes te maken. Zodat deze crisis ook opbrengsten voortbrengt voor teams, afdelingen en organisaties.

Laat je daarom begeleiden. Samen met mijn Leadership & Change collega’s. In drie korte workshops kom je tot een nieuw herijkt collectief verhaal van de organisatie, een sterker team en een herijking van de gezamenlijke focus. Een (ver)nieuw(de) agenda voor jouw team(s)! Lees meer over onze aanpak.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.