Eendaagse cursus Leer tweefasen-contractering in één dag

In samenwerking met PAO Techniek en Management geven wij de eendaagse cursus 'Tweefasen-contracten'. Je leert wat het tweefasen-contract precies inhoudt, wanneer je het toepast en hoe je er in de praktijk invulling aan geeft. Er wordt ingegaan wat dit betekent voor de samenwerking en de nieuwe rollen voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Allereerst krijg je een theoretische basis voor een succesvolle toepassing, welke aan de hand van oefeningen en casuïstiek praktisch toepasbaar wordt gemaakt. Tot slot zal een opdrachtnemer zijn ervaringen uit de praktijk delen. 

Toegevoegd door Jeroen Moonen op 21 maart 2023

Projecten in bouw, infra en GWW worden steeds complexer en kennen meer risico’s en onzekerheden die op voorhand niet goed in te schatten zijn. Dat vergt wat van de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een reguliere aanpak is bij complexe projecten vaak geen optie. Een tweefasen-contract kan hierbij uitkomst bieden.

Bij deze contractvorm werken opdrachtgever en opdrachtnemer het project na gunning eerst gezamenlijk verder uit om onzekerheden en risico’s te reduceren. Pas daarna komen zij een prijs overeen. Na deze eerste fase volgt het beslismoment om wel of niet door te gaan met de daadwerkelijke uitvoering: fase twee van het contract. Deze nieuwe aanpak vraagt om een andere manier van contracteren en samenwerken.

Blog-Leer tweefasen-contractering in een dag

Tweefasen-aanpak helpt complexe bouwprojecten vooruit

Na afloop van de cursus heb je inzicht in:
 • Het tweefasen-contract en wanneer het kan worden toegepast.
 • Het nut, de voordelen, uitdagingen en dilemma’s van tweefasen-contracten.
 • Mogelijke wijzen van contracteren en hoe de belangrijkste verantwoordelijkheden en risico’s kunnen worden verdeeld.
 • Wat dit contract vraagt van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Hoe een tweefasen-contract kan worden voorbereid en aanbesteed.
 • Hoe de onderzoeks- en ontwerpfase (fase I) kan worden ingericht en beheerst.

Programma

 • Introductie training, doel, voorstelrondje, verwachtingen en vragen - Elske Schrijvers
 • Wat is een twee-fasen contract & waarom wordt het gebruikt - Jeroen Moonen
 • Voorbereiding van tweefasen-contracten - Jeroen Moonen
 • Casus – tweefasen-contracten toepassen in de praktijk - Elske Schrijvers + deelnemers
 • Aanbesteding van tweefasen-contracten - Elske Schrijvers
 • Praktische invulling van fase I - Jeroen Moonen
 • Samenwerking in tweefasen-contracten - Elske Schrijvers
 • Een tweefasen-contract in de praktijk - Rosalie van Dijk, Projectmanager bij Dura Vermeer. Zij vervult nu de rol van projectmanager bij het project Renovatie A12 IJsselbruggen. 

Meer lezen over het tweefasen-contract?

Deze cursus is bedoeld voor

Iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd in het aanbesteden, contracteren en beheersen van tweefasen-contracten in bouw, infra en GWW sector.

 • Inkoop- en aanbestedingsadviseurs.
 • Ambtelijke opdrachtgevers, medewerkers van bouw-, infra- en GWW-projecten bij overheden en private opdrachtgevers.
 • Projectleiders, projectmanagers en medewerkers bij ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven.
 • Projectleiders en projectmanagers van overheidsorganisaties en betrokken bij GWW projecten.

Details over de cursus

Datum: 3 oktober 2023
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
Prijs: € 650,- excl. BTW

Schrijf je in

Trainers van deze cursus

Alle mensen

Trainers van deze cursus

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.