Nieuws Kennis maken met bewoners bij Wijkaanpak Aardgasvrij

In 2050 moet de helft van de gebouwde omgeving in Nederland aardgasvrij zijn. Bij burgers, gemeenten, provincies, en waterschappen is er echter nog veel onzekerheid over bijvoorbeeld de aanpak, kosten en technieken. Afgesproken is dat gemeenten de regie hebben om dit wijk voor wijk vorm te geven. En iedereen weet: bewoners spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat om hun huis, straat en buurt. Daarom heeft het Interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken een handreiking participatie en communicatie gemaakt voor gemeenten en andere geïnteresseerden. Samen met Matching Futures en MV Design gaven we invulling aan het onderdeel ‘kennismaken met bewoners’.

Toegevoegd door Hanke Nijman op 29 januari 2020

Bewoners kennen hun wijk als geen ander. Om met hen kennis te maken draait het om persoonlijk contact. Daarom hebben we persoonlijke gesprekken gevoerd in verschillende gemeenten in Nederland. Daarin besteedden we aandacht aan de verschillende manieren waarop gemeenten samen kunnen werken met bewoners, en hun initiatieven kunnen ondersteunen. De praktijkvoorbeelden én de inzichten daaruit worden gedeeld in de Handreiking Participatie onder de bouwsteen ‘Ken je Wijk’.

Social Design voor een mensgerichte energietransitie

De persoonlijke benadering om kennis te maken met bewoners past binnen een brede beweging om te komen tot een mensgerichte energietransitie, die we samen met MV Design en Matching Futures zijn gestart. In deze beweging werken we vanuit social design. Verschillende gemeenten en het programma Aardgasvrije Wijken hebben zich al aangesloten. De inzichten hieruit worden gedeeld op mensenenergie.nl. Ben je ook nieuwsgierig? Sluit je aan bij de Linkedin groep Mensgerichte energietransitie of neem contact op.

Handreiking Participatie Aardgasvrije Wijken

De handreiking participatie en communicatie is gebaseerd op de ervaringen in de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken, op inzichten uit andere gemeenten en wetenschappelijk onderzoek. Wijkgericht werken is maatwerk. De handreiking biedt geen kant-en-klare blauwdruk, maar helpt bij het maken van een op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie. De handreiking bevat elf bouwstenen. Je kunt die in willekeurige volgorde benutten. Bij elke bouwsteen vind je praktische inzichten, praktijkvoorbeelden en nadere informatie of instrumenten.

Visual handreiking participatie aardgasvrije wijken

Klik hier voor de online handreiking participatie en communicatie

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.