Blog Je leert veel van de verhalen uit je organisatie over de Coronatransitie

De Coronacrisis zorgt al weken voor enorme fysieke en mentale druk op het zorgpersoneel in de ouderenzorg. Een continu spanningsveld tussen ‘het zorghart’, de kwetsbare positie van de ouderen en hun behoefte aan contact heeft geleid tot veel moeilijke beslissingen en het niet kunnen bieden van de zorg die zo nodig was. Dit heeft grote impact op alle betrokkenen en vraagt eigenlijk om tijd en ruimte om dit een plek te geven. Je wilt in volle vaart verder gaan en tegelijkertijd concrete organisatorische en procesmatige lessen leren die voor de toekomst van de eigen organisatie waardevol zijn. Hoe doe je dat?

Toegevoegd door Sander Merkus op 19 mei 2020

Het is heel waarschijnlijk dat wanneer de acute fase van de pandemie voorbij is, ‘de zorg gewoon weer op de volgende rijdende trein stapt’. TwynstraGudde beschikt over een methodiek, in de basis een narratieve benadering, die jouw zorgmedewerkers kan helpen de ervaringen uit deze intensieve tijd een plek te geven, zodat zij weer aan de frontlinie kunnen staan. Tegelijk zorgt deze methode ervoor dat medewerkers in de frontlinie zich echt gehoord en gewaardeerd voelen, wat ook kan helpen om de stress van de afgelopen tijd een plek te geven.

Daarnaast zijn er altijd medewerkers die wat verder van de frontlinie staan, ook in de ouderenzorg. Hun taken en projecten op het gebied van onder meer kwaliteit, veiligheid, digitalisering en ‘ontregelen’ zijn tijdelijk bevroren, omdat deze niet tot het primaire zorgproces behoorden. In deze periode probeerden de bewuste medewerkers zo veel mogelijk hun collega’s te ontzorgen, maar het kan frustrerend aanvoelen dat ze niet meer kunnen betekenen.

corona ouderen

Leren van het verleden

Samen met onze dochterorganisatie OpMorgen zijn wij er van overtuigd dat deze werknemers door middel van onze methodiek een zeer waardevolle rol kunnen vervullen. Met behulp van de methodiek onderzoek je en leg je vast welke succesvolle processen en praktijken er in de acute zorg zijn ontstaan of overeind zijn gebleven en hoe die in de toekomst binnen de organisatie geborgd kunnen worden. En ook van de dingen die mis zijn gegaan kan geleerd worden. Essentieel hierbij is dat verhalen betekenis geven aan ervaringen en gebeurtenissen. Het gaat dus niet over het verzamelen van momenten en sprookjes waarin we de zaken mooier voordoen dan ze zijn of zijn geweest.

'Jouw verhalen samen analyseren en concretiseren zodat deze verhalen jouw organisatie helpen om sterker uit de Coronacrisis te komen.'

Zelf de narratieve benadering in de praktijk brengen

De basis van de methodiek is de narratieve benadering, waarbij een specifieke manier van het ophalen en analyseren van verhalen centraal staat. Een mooie ‘bijvangst’ is dat het de ‘frontlinie’ collega’s helpt om door verhalen te vertellen hun heftige ervaringen een plek te geven. Ook de trots die daarbij wordt gevoeld, en het idee dat deze medewerkers echt gehoord worden, dat van hen geleerd wordt, geeft extra meerwaarde.

Wil je meer weten over het trainen van jouw collega’s in het herkennen, ophalen, delen en interpreteren van verhalen die lessen voor de nabije toekomst bevatten? Of wil je gewoon brainstormen wat de methodiek van narratieve benadering voor jouw organisatie kan betekenen? Contact ons voor een vrijblijvende koffieafspraak.

Lees ook het blog De kracht van verhalen en de Coronacrisis.

Ik heb dit blog samen met Maurits Mares geschreven.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.