Instituut Verbeeten – Manager Zorg (1,0 fte)

Instituut Verbeeten is het gespecialiseerde ziekenhuis voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Het Instituut biedt de best mogelijk zorg op gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding met zo min mogelijke fysieke en mentale belasting voor haar patiënten. Het Instituut is uitgegroeid tot een hypermoderne instelling met 3 vestigingen in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch. Verbeeten werkt nauw samen in het oncologische netwerk met het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch, Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis/Rivas in Gorinchem. Het verzorgingsgebied strekt zich uit van West- en Midden-Brabant tot Noordoost-Brabant.

Toegevoegd door Beata Neerhoff op 25 augustus 2020

Instituut Verbeeten werkt vanuit de overtuiging dat de patiënt centraal staat en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. De manier waarop met de patiënt wordt omgegaan is de kracht van het instituut, hetgeen blijkt uit een patiënttevredenheid van 9,3.

Samen met de medewerkers wordt continue gewerkt aan veilige zorg, innovatie, servicegerichtheid en efficiëntie. Het is een zeer mensgerichte en een hoogwaardig technisch/inhoudelijk niveau gedreven organisatie. 2020 en verdere jaren staan in het teken van het strategische programma ‘Fit voor de toekomst’.

Hierin staan vertrouwen, samenwerken, resultaatgerichtheid, innovatie en leiderschap centraal. Instituut Verbeeten wil excelleren in radiotherapie en nucleaire geneeskunde door continue te verbeteren, ontwikkelen en innoveren vanuit de strategie: “Waarde gedreven zorg gezamenlijk en in vertrouwen uitvoeren.”

Momenteel werkt het Instituut aan een aantal grote dossiers op het gebied van strategievorming in relatie tot locatieprofielen, nieuwe technologieën, ontwikkelingen ICT, strategisch datamanagement, strategisch huisvestingsplan, meerjaren-investeringsraming, risicomanagement en kwaliteit van leiderschap & samenwerking.

Ter ondersteuning van het realiseren van haar ambities zoekt Instituut Verbeeten een Manager Zorg voor de afdeling Radiotherapie en de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

De opgave

De opgave van de Manager Zorg is gericht op het door ontwikkelen en realiseren van de ambities en ingezette koers van Instituut Verbeeten. De Manager Zorg is vanuit duaal management in samenwerking met de medisch managers voor de afdelingen Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde verantwoordelijk voor:

 • Het vertalen van visie en ambities naar waarde gedreven zorg, bedrijfsvoering, leiderschap, processen, financiën en cultuur/gedrag.
 • Het uitvoering geven aan de PDCA-cyclus vanuit haar integrale verantwoordelijkheid voor het jaarplan, het budget en de kwaliteitsdoelstellingen.
 • Het sturing geven aan de afdelingen vanuit de ingezette koers en het coachen en ontwikkelen van de teamleiders en medewerkers, zodat zij in hun kracht komen en blijven.
 • Het optimaliseren van de processen, het verder vormgeven van de capaciteitsplanning en het continue verbeteren van behandeling en onderzoek.
 • Het zorgdragen voor een goede verbinding en samenwerking met de medisch specialisten, de afdeling Klinische Fysica en de ondersteunende afdelingen.
 • Het verbinden van Instituut Verbeeten vanuit haar visie met haar samenwerkingspartners. Het profiel De Manager Zorg:
 • Heeft minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding, beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft relevante werkervaring binnen ziekenhuizen.
 • Heeft bewezen managementkwaliteiten in een complexe omgeving en heeft sturing gegeven vanuit een integrale verantwoordelijkheid aan teams bestaande uit professionals.
 • Heeft brede kennis van en een visie op zorgprocessen, het zorglandschap en actuele ontwikkelingen binnen de zorg. • Is in staat om te werken vanuit duaal management; respect voor de ander, elkaar versterken.
 • Werkt vanuit de missie en het strategisch kader en kan dit vertalen naar tactische doelstellingen en de werkpraktijk van afdelingen.
 • Is een stevige manager en een kritische gesprekspartner voor de bestuurder, de medisch specialisten en de managers/teamleiders binnen de organisatie.
 • Is een verbinder; biedt ruimte aan groei, weet veranderingen te initiëren en te implementeren, creëert vertrouwen en draagvlak en draagt zorg voor gezamenlijkheid in de organisatie en een veilige cultuur.
 • Is analytisch scherp, weet focus aan te brengen, staat open voor andere invalshoeken, is besluitvaardig, weet te relativeren en heeft een zelf reflecterend vermogen.
 • Is organisatiesensitief, integer, transparant, communicatief sterk en handelt vanuit een gezond moreel kompas. De Manager Zorg rapporteert aan de Raad van Bestuur, maakt deel uit van het Managementteam en geeft direct leiding aan 4 teamleiders. Arbeidsvoorwaarden Instituut Verbeeten biedt:
 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische, ambitieuze, informele en plezierige werkomgeving voor 36 uur per week.
 • Een aanstelling in de functie Manager Zorg, in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.
 • De mogelijkheid om uw kwaliteiten en vaardigheden verder te ontplooien.
 • Honorering op basis van kennis en ervaring en conform de cao Ziekenhuizen, voor meer informatie zie www.nvz-ziekenhuizen.nl. De functie is ingedeeld in FWG-functiegroep 75 . Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de Manager Zorg in september 2020 te benoemen. Instituut Verbeeten laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van Twynstra Gudde Executive Search. De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans worden gepland in week 37 en 38 en de gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden in week 39. Vervolgens vindt tevens in week 39 een gesprek plaats met de adviescommissie. Deze commissie adviseert de selectiecommissie over de geschiktheid van de kandidaten. Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kan deel uit maken van de procedure. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van Twynstra Gudde Executive Search (mel@tg.nl).

Als u voor deze functie belangstelling heeft, ontvangt Twynstra Gudde Executive Search graag, uiterlijk woensdag 9 september 2020, uw motivatiebrief en CV (beiden in PDF), t.a.v. mevrouw M. Elemans, per e-mail op executive@tg.nl, o.v.v. sollicitatie Manager Zorg Verbeeten Instituut. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.