Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  4-daagse training Impact in de lokale energietransitie

  Werken aan de lokale energietransitie is spannend. Politiek en bevolking moeten nog wennen aan het onderwerp, terwijl de maatschappelijke en technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Beleid en aanpak worden ontwikkeld waar we bij staan. Om impact te maken in de lokale energietransitie moeten publieke, maatschappelijke en private partijen samen aan de slag. Klinkt dit bekend en ben je op zoek naar meer houvast in de inhoud, de dynamiek met stakeholders en aanpak van je werk? Werk jij als professional aan de lokale energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Lijkt het je waardevol om van gedachten wisselen met anderen over hoe jij maximale duurzame impact kan maken in jouw werkomgeving? Dan is de training Impact in de lokale energietransitie bedoeld voor jou.

  Toegevoegd door Lisette van der Kolk op 15 december 2022

  Deze training reikt je een mix van vaardigheden en inhoudelijke kennis aan die jou helpt om de lokale energietransitie waaraan jij werkt te versnellen.
  Deze training geeft inzicht in:

  • Hoe de energietransitie in Nederland in elkaar zit en wat daarbinnen de verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven van gemeenten en andere lokaal opererende organisaties zijn.
  • Hoe je jouw organisatie optimaal inzet om de energietransitie te versnellen.
  • Wat de relatie is met andere transities.
  • Welke organisatievormen en bestuurlijke samenwerkingsverbanden (zoals de RES-regio’s) er zijn voor lokale energietransitie-aanpakken, binnen en tussen organisaties.
  • Hoe je omgaat met communicatie en participatie binnen een energietransitie-opgave.
  • Hoe jouw inzet als professional tot een optimale impact op de energietransitie leidt.
  Impact in de lokale energietransitie

  Interactie met de andere cursisten uit het werkveld vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. De vragen en frisse perspectieven van je medecursisten helpen jou om te reflecteren op jouw context, opgave en persoonlijke inbreng. Bovendien werk je zo ook aan je duurzame netwerk.

  De training bestaat uit een online intake en 4 trainingsdagen, met ieder een eigen focus:

  • Intake: DISC-test, leervraag, bespreking casuïstiek.
  • Dag 1: het speelveld van de lokale energietransitie.
  • Dag 2: jouw eigen organisatie en de ‘buitenwereld’.
  • Dag 3: transitiemanagement en communicatie & participatie.
  • Dag 4: stuur op jouw eigen impact.

  Doelgroep

  Dit is een training op HBO-/ WO-niveau en is primair bestemd voor (startende) projectleiders of (beleids)medewerkers energietransitie (of duurzaamheid) die hun eigen impact in de lokale energietransitie willen vergroten. De training is gericht op starters, bestaande medewerkers en op (senior) omscholers uit andere domeinen of branches. De training is verder interessant voor medewerkers werkzaam in andere domeinen (RO, milieu, klimaatadaptatie) of binnen gebiedsontwikkelingsprojecten die te maken hebben of krijgen met de lokale energietransitie. Veel aandacht is er voor beleid en praktijk op gemeentelijk niveau, maar ook regionale en provinciale aanpakken komen aan bod. De rollen van bedrijven, initiatieven uit de samenleving en maatschappelijke organisaties komen ook aan bod in de training, maar vormen niet het primaire perspectief.

  Programma

  Intake (online)

  • DISC-test
  • Leervraag
  • Casus inbrengen

  Dag 1: het speelveld van de lokale energietransitie

  • Kennismaking & introductie op het programma.
  • Stand van zaken en beleid in vogelvlucht: van Klimaatakkoord Parijs tot Transitievisie Warmte.
  • Overzicht van de lokale energietransitie (gekoppeld aan casuïstiek van deelnemers en docenten), waaronder energiebesparing, zonpv-op-daken, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, regionale energiestrategie.
  • Rollen en bevoegdheden in de energietransitie.
  • Hoe maak je een stakeholderanalyse? (incl. oefenen op casuïstiek).
  • Reflecteren op eigen rol(len) en bevoegdheden binnen stakeholderveld.

  Dag 2: jouw eigen organisatie en de ‘buitenwereld’

  Ochtend: duiden van de eigen organisatie

  • Oefenen op cultuur en –structuur van de eigen organisatie.
  • Sturingsvormen in lokale energietransitie: programma- & lijnsturing, ambtenarij & politiek, beleid & uitvoering.
  • Meekoppelen van / integraal oppakken met andere maatschappelijke opgaven.
  • Reflectie op sturing in eigen lokale (energietransitie-)aanpakken

  Middag: blik naar buiten

  • Inzicht in vormen van samenwerken.
  • Samenwerking als procesmanagement (en de spanning met projectmanagement).
  • Werkvorm over duurzame handelingsperspectieven voor jouw organisatie in samenwerking met en relatie tot de buitenwereld

  Dag 3: transitiemanagement en communicatie & participatie

  Ochtend: transitiemanagement

  • Transitietheorie
  • Zicht op parallelle transities (d.m.v. Futuring)
  • Jouw plek in de transitie

  Middag: communicatie & participatie

  • Waarom is communicatie en participatie belangrijk?
  • Narratieven over energietransitie (nationaal, lokaal, corporate).
  • Procesparticipatie in vergelijking tot financiële participatie.
  • Best & worst practises van communicatie en participatie (aan de hand van casuïstiek).

  Dag 4: jouw eigen impact

  Ochtend

  • Bespreken van DISC-test
  • Werkvorm persoonlijk leiderschap - van gelijk hebben naar gelijk krijgen.
  • Plannen baseren op doelen (in plaats van middelen).
  • Gesprek: werken in een duurzame organisatie of jouw organisatie duurzamer laten werken?

  Middag

  • Bespreken eindopdracht
  • Afsluiting

  Materiaal

  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

  • Toegang tot de gehele digitale kennisbank.
  • Klimaatweb Pro tot een maand na de training.

  Hiermee krijg je toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kun je voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijg je met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  Details

  • 4-daagse training
  • € 2.495,-

  Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee.

  Voor deze training/opleiding kun je 24 studie-uren rekenen.

  Aanmelden 

  Impact in de lokale energietransitieDeze cursus organiseren wij samen met de Berhouser Pont Academy.
  Schrijf je hier in.

  Docenten

  Alle mensen

  Docenten

  Alle mensen