Download Impact coronacrisis op werken voor de overheid

De coronacrisis overviel ons ruim een jaar geleden. Wereldwijd hebben overheden snel moeten schakelen om operationele processen te digitaliseren en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op pijl te houden. Samen met onze internationale partners uit het Cordence Worldwide partnership hebben we gekeken naar de manier waarop overheden wereldwijd met deze disruptieve gebeurtenis zijn omgegaan. We hebben een impactrapport geschreven waarin deze lessen zijn gepubliceerd.

Toegevoegd door Jesse Maes op 18 mei 2021

Vrijwel direct na het ingaan van de intelligente lockdown in maart 2020 moesten werkprocessen worden gedigitaliseerd en konden ondernemers online steunaanvragen indienen. Het is een voorbeeld van de responsieve manier waarop Nederlandse overheden, van het Rijk tot gemeenten, reageerden op de virusuitbraak. Dit viel samen met het feit dat ook ambtenaren sindsdien moeten thuiswerken. De dienstverlening werd vanuit huis voortgezet. Veel overheidsorganisaties werden daardoor gedwongen een transitie door te maken waar al jaren over werd gesproken. Het ‘nieuwe werken’ is naar een hoger niveau getild.

Wendbaar en betrouwbaar

Het nieuwe werken vraagt om andere vaardigheden. Bij TwynstraGudde zien we dat het werken in de publieke sector steeds vaker ook gepaard gaat met het omgaan met verschillende paradoxen en spanningsvelden. Ambtenaren werken vaker op de grens tussen het ‘systeem’ en de ‘echte’ wereld. Ze werken tegelijkertijd in een lijnorganisatie, maar vertegenwoordigen hun gemeente, provincie of ministerie ook in allerlei meer of minder formele samenwerkingsverbanden. Met andere woorden: ze werken steeds meer over grenzen heen.

Impact coronacrisis op werken voor de overheid

We hebben dat omschreven als tweebenigheid. Met overheidsprofessionals als een tweebenige voetballer. Ambtenaren moeten enerzijds ‘in control’ zijn, maar tegelijkertijd ook ‘los kunnen laten’. Ze moeten efficiënt zijn én innovatief. Ze werken lokaal én regionaal. En ze moeten tegelijkertijd flexibel én wendbaar zijn, zonder dat er met twee maten wordt gemeten. De pandemie heeft laten zien dat ze moeilijk te voorspellen is. Daarom wordt een continu beroep gedaan op onze flexibiliteit en wendbaarheid. Zeker waar het om medewerkers van de overheid, omdat zij tegelijkertijd betrouwbaar moeten zijn.

Flexibiliteit, klantgerichtheid en risicomanagement steeds belangrijker

TwynstraGudde maakt deel uit van Cordence Worldwide, een wereldwijd strategisch partnership van adviesbureaus. We zien een aantal trends in relatie tot werken voor de overheid en als gevolg van de coronacrisis. Samen met onze partners hebben we die onder de loep genomen.

Het nieuwe werken vraagt om een hogere mate van flexibiliteit. Management binnen de publieke sector is vaak gericht op de lijn en is traditioneel sturend en controlerend van karakter. De nieuwe vorm van succesvol management in de thuiswerksituatie is letterlijk ver weg, maar figuurlijk dichtbij. Doordat iedereen op een andere locatie werkt, is het belangrijk dat teams door betrokken management bij elkaar worden gebracht en gehouden. Naast het inrichten van flexibele (online) werkprocessen en dienstverlening is de focus steeds meer komen te liggen op risicomanagement.

Ben je benieuwd naar het gehele impactrapport dat wij samen met onze internationale partners hebben geschreven? Wil je de geleerde lessen nalezen? Download het impactrapport hieronder.

Download  

Wil je verder van gedachte wisselen over de veranderingen binnen jouw organisatie? Ik praat er met plezier een half uurtje met je over in een eerste digitale kennismaking. Stuur mij een berichtje en ik neem snel contact met je op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.