Blog Hoort omgevingsmanagement bij een PMO thuis?

Omgevingsmanagement is inmiddels een erkend aandachtsgebied bij grote complexe projecten. Maar wat kan een PMO hiermee? Moet in de toekomst iedere PMO uitgerust zijn met expertise op het terrein van omgevingsmanagement? In dit artikel beantwoord ik deze vraag.

Toegevoegd door Roelof Benthem op 17 april 2018

Onlangs werd ik uitgenodigd voor een symposium, waar ik een verhaal mocht vertellen over ons nieuwe boek Canvas Omgevingsmanagement. Bij de voorbereiding realiseerde ik me dat het hier ging om een groep professionals die allen werken bij zogenaamde PMO’s. Ook wel genoemd Project Management Office, Portfolio Management Office of Programma Management Office. Het organiserende comité gaat er vanuit dat Omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel gaat worden van een PMO. En ja, natuurlijk is omgevingsmanagement belangrijk voor projecten en programma’s, maar ook voor een PMO? In dit artikel vraag ik me af of omgevingsmanagement van waarde is bij een PMO en wanneer niet?

Ik kom het nu weinig tegen

PMO is ontstaan vanuit de behoefte om de projecten en bijbehorende processen binnen een organisatie te professionaliseren en te optimaliseren. Denk daarbij aan planning van capaciteit, afstemming van de projecten, maar ook de ondersteuning van projecten, zoals het op orde krijgen van projectplanning, budgetbeheersing, en kwaliteitsbeheersing. Recent gaat de aandacht vooral uit naar het vormgeven van de Agile principes en het inrichten van Agile-teams en/of Scrumteams. Ook blijft het beheersen van projecten in klassieke zin een belangrijk aandachtsgebied. Omgevingsmanagement is op dit moment dus niet een veel voorkomend aandachtsgebied van een PMO.

Waar zie ik mogelijkheden?

De samenleving is de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd. Geen enkele project kan meer top-down gestuurd succesvol geïmplementeerd worden. Voor de meer complexe projecten en programma’s in een maatschappelijke omgeving zullen bijna altijd in samenwerking met de relevante stakeholders vormgegeven moeten worden. Dit vraagt een goed doordachte inrichting van het omgevingsproces. Dit ligt in eerste instantie vooral op bord van de project of programmanager en de opdrachtgever. Maar hier kan een PMO een hele mooie rol in vervullen. Zij zouden kunnen ondersteunen bij een omgevingsanalyse, de start van een dialoog met de relevante stakeholders, het ontwerpen van een passend omgevingsproces. In dat kader is het Canvas Omgevingsmanagement een van de handige hulpmiddelen, waarmee je samen met het projectteam de hoofdlijnen van de aanpak vastlegt. In mijn workshop met PMO-experts werd ik hierin bevestigd. PMO heeft daarnaast de mogelijkheid project overstijgende stakeholdergroepen en issues te monitoren. Ander voordeel is dat zij beter de taal spreken van de project en programmamanager dan de accountmanager of communicatiemanager elders binnen het bedrijf. Voorwaarde is wel dat kennis over het vak van omgevingsmanagement binnen een PMO aanwezig is of opgebouwd wordt.

"Omgevingsmanagement is op dit moment niet een veel voorkomend aandachtsgebied van een PMO."

Niet overal zinvol

Maar let op, dit geldt lang niet voor alle PMO’s. Er zijn in Nederland heel veel organisaties waar de meeste projecten intern georiënteerd zijn. Vaak gaat het dan om een nieuw type dienstverlening, ontwikkeling van nieuwe producten of nieuwe ondersteunende werksystemen. Ook daar is behoefte aan een goede proceskennis, maar die richt zich vaak op een beoogde cultuurverandering binnen een bedrijf of een betere manier van samenwerken etc. Bij die organisaties zijn er niet zoveel projecten die direct een grote impact hebben op burgers, bedrijven of maatschappelijke instellingen. Een PMO van een grote dienstverlener met veel interne projecten, zit waarschijnlijk niet te wachten op tools voor omgevingsmanagement, maar heeft meer behoefte aan experts en instrumenten die helpen bij de interne communicatie en een passende veranderkundige aanpak. Dan is het slimmer om de tools en concepten uit die relevante vakgebieden te gebruiken.

Kortom

Omgevingsmanagement kan wel degelijk van grote waarde zijn voor een PMO, maar alleen daar waar er ook projecten zijn die van directe invloed zijn op de buitenwereld: klanten, burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.