Vacature Executive search Grafisch Lyceum Rotterdam – Lid College van Bestuur (1.0 fte)

Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief onderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creatieve industrie. Op de gehele organisatie zijn de termen vernieuwend, ondernemend en enthousiasme van toepassing; dat is het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Toegevoegd door Beata Neerhoff op 23 april 2021

Grafisch Lyceum Rotterdam is de belangrijkste bron van kennis en informatie voor de wereld van media, entertainment en technologie in Europa. De school leidt in de regio op voor beroepen van nu en in de toekomst op het snijvlak van creativiteit en technologie. Een gespecialiseerde kennisonderneming, die een leidende rol vervult. Ze speelt snel in op relevante ontwikkelingen voor het vakgebied en leveren met de modernste media innovatief onderwijs waarin het leren van studenten centraal staat. Grafisch Lyceum Rotterdam streeft ernaar om telkens te vernieuwen en staat nooit stil.

Het onderwijs heeft een grote toegevoegde waarde voor studenten, bedrijven en alumni en zij spelen allen een belangrijke rol bij de co-creatie van het onderwijs. Grafisch Lyceum Rotterdam is een aantrekkelijke en veilige school om in te leren, een goede werkgever om voor te werken en hechten grote waarde aan inbreng en betrokkenheid van studenten, medewerkers, bedrijven en maatschappelijke partners. Door de jaren heen is de school uitgegroeid tot het grootste en meest innovatieve media-instituut in de Benelux.

Ter ondersteuning van het realiseren van deze ambitie zoekt Grafisch Lyceum Rotterdam een lid College van Bestuur.

De opgave

Het College van Bestuur bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter, en opereert als collegiaal bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en vaststelling van de visie en strategie, de realisatie van de ingezette koers van de organisatie, het behouden van een gezonde financiële basis, tevreden studenten en medewerkers, het innovatieve onderwijsbeleid, het in- en extern vertegenwoordigen van de organisatie, het behartigen van de belangen en de verbinding met haar omgeving, de arbeidsmarkt en de creatieve industrie.

Binnen deze verantwoordelijkheid richt het College van Bestuur zich op:

 • Het vertalen van externe ontwikkelingen naar een duurzame strategie voor de positie en het profiel van de opleidingen, en het concretiseren van een (breed gedragen) visie naar concrete doelstellingen, portfolio, curriculum(vernieuwing), (jaar)plan en bijbehorende budgetten.
 • Het verbreden van de aandachtsgebieden naar de wereld van media, entertainment en technologie waarbij de synergie tussen deze drie onderdelen van belang is.
 • Het opleiden en voorbereiden van leerlingen en studenten voor een plek op de arbeidsmarkt en het innemen van een plaats in de maatschappij.
 • Het behouden van de goede onderwijskwaliteit en het continue innoveren van het onderwijsaanbod.
 • Het inzetten van nieuwste technologieën ten behoeve van het opleiden van studenten, het faciliteren van de organisaties in de creatieve industrie en de eigen organisatie.
 • Het creëren van een wendbare organisatie die snel inspeelt op de continue veranderende omgeving en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
 • Ondersteunende effectieve processen in verbinding met het onderwijs.
 • Eigentijds en innovatief werkgeverschap: mogelijkheden bieden, iedereen in zijn/haar kracht.
 • Het aangaan en initiëren van samenwerking met onderwijsorganisaties en de creatieve sector passend bij de ambities van Grafisch Lyceum Rotterdam.
 • Het positioneren van het Grafisch Lyceum Rotterdam in de regio, binnen Nederland én Europa.
 • Een cultuur met als gedeelde waarden betrokkenheid, samenwerking, flexibiliteit, resultaatgerichtheid, innovatief en durf.
 • Een dienende leiderschapsstijl.

De leden van het College van Bestuur geven direct leiding aan sectordirecteuren van het onderwijs en directeuren/hoofden van de stafafdelingen.

De concrete portefeuilleverdeling is mede afhankelijk van de kennis en ervaring die het nieuwe lid van het College van Bestuur meeneemt. Het lid van het College van Bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het profiel

Het nieuwe lid College van Bestuur:

 • Heeft een afgeronde academische opleiding of beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ervaring in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke managementpositie binnen het (beroeps)onderwijs, een dynamische maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven.
 • Heeft een sterke visie op de toekomst, toont ondernemerschap, is creatief, heeft een externe oriëntatie met bijbehorende netwerkkwaliteiten.
 • Is gericht op samenwerking en de relatie vanuit dienend leiderschap.
 • Is bekende met de creatieve industrie, heeft gevoel bij een grootstedelijke context.
 • Heeft een passie voor het ontwikkelen van jonge mensen.
 • Heeft een visie op bedrijfsvoering, ICT en Personeel & Organisatie.
 • Is in staat om te werken vanuit een collegiaal bestuur; respect voor de ander, elkaar versterken.
 • Heeft succesvol leidinggegeven aan organisatieveranderingen in een dynamische context met kritische betrokken professionals.
 • Is strategisch sterk, een procesgerichte denker, daadkrachtig, analytisch en besluitvaardig.
 • Maakt echte connecties, is een mensenmens, werkt vanuit vertrouwen en kan delegeren.
 • Is (organisatie) sensitief, creëert draagvlak, enthousiasmeert, haalt het beste uit mensen en is toegankelijk.
 • Beschikt over goede Engelse mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO middelbaar beroepsonderwijs schaal 17 of 18. Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om het lid College van Bestuur in juni 2021 te benoemen. Grafisch Lyceum Rotterdam laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van TwynstraGudde Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats in week 20 of 21. De gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden in week 22. Een tweede selectiegesprek vindt plaats in week 23. De benoemingsadviescommissie adviseert de Raad van Toezicht. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie worden, onder voorbehoud, gehouden in week 24.

Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kunnen deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl).

Heb je voor deze functie belangstelling? TwynstraGudde Executive Search ontvangt graag, uiterlijk zondag 16 mei 2021 jouw motivatiebrief en CV, t.a.v. mevrouw M. Elemans, per e-mail op executive@tg.nl, o.v.v. sollicitatie GLR.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.