TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt

  Stichting het Bouwdepot biedt thuisloze jongvolwassenen in een kwetsbare positie een jaar lang een stabiel en vast inkomen op maandelijkse basis om hun leven op orde te krijgen. Het is een succesverhaal-in-wording, mits de Rijksoverheid bereid is te kijken naar de systemen die opschalen en verankeren van dit initiatief nu nog in de weg staan en haar eigen rol als systeemverantwoordelijke wil innemen. Ik beschrijf hieronder hoe de Stichting het Bouwdepot deze aanpak tot een succes maakt en ga ik verder in op de rol van de overheid. 

  Toegevoegd door André Schaminée op 26 juni 2024

  Om de preventieve aanpak van het Bouwdepot verder te brengen zullen kaders voor implementatie en opschaling moeten worden gecreëerd. Wat vraagt dat? In het geval van het Bouwdepot is de oplossing aan de oppervlakte eenvoudig, maar onder de oppervlakte tamelijk complex. Wil je niet afhankelijk zijn van incidenteel bestuurlijke lef, dan vraagt dit om ruimte voor gemeenten om te innoveren in de gemeentelijke dienstverlening. Dat vraagt om een andere verhouding tussen Rijk en gemeenten in het sociale domein met een aanpassing in werkwijzen, structuren en cultuur.

  Download hieronder het volledige artikel waarin ik beschrijf hoe het Bouwdepot deze aanpak tot een succes maakt. 

  De volgende onderwerpen komen in dit artikel aan de orde:

  Probleem van thuisloze jongvolwassenen

  In Nederland zijn er ruim 12.500 dak- en thuisloze jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar. De oorzaken variëren, maar veel van deze jongeren hebben te maken met meervoudige problematiek zoals jeugdtrauma’s, armoede, en sociale isolatie.

  Stichting het Bouwdepot

  Als reactie op dit probleem en om jongerendakloosheid te voorkomen heeft de stichting de aanpak het Bouwdepot ontwikkeld door financiële rust te creëren door een jaar een vast inkomen van € 1.050,- te schenken. Het idee is dat dit inkomen en het geschonken vertrouwen hen de rust en stabiliteit geeft om hun leven op te bouwen.

  Geld en vertrouwen schenken aan thuisloze jongvolwassenen werkt

  Pilotparadox

  Hoewel het initiatief van het Bouwdepot veelbelovende resultaten laat zien, is er een 'pilotparadox': de ruimte die het mogelijk maakt om nieuwe benaderingen te ontdekken staat de implementatie en opschaling ervan in de weg, vooral vanwege wettelijke en regelgevende beperkingen.

  Systeemverandering

  Er zijn aanpassingen nodig in de wetgeving en regelgeving om dit soort initiatieven op grotere schaal mogelijk te maken. De huidige wetgeving, zoals de Participatiewet, biedt bijvoorbeeld geen ruimte voor het schenken van geld aan deze groep jongeren.

  Rol van de Rijksoverheid

  Voor een structurele oplossing van dit probleem is er een actieve rol nodig van de Rijksoverheid als systeemverantwoordelijke. Er is een noodzaak om de regels te herzien en meer flexibiliteit en experimenteerruimte te bieden om maatschappelijke opgaven zoals deze aan te pakken.

  Download hieronder het volledige artikel waarin ik beschrijf hoe het Bouwdepot deze aanpak tot een succes maakt. 

  Stel je vraag over deze aanpak aan

  Alle mensen

  Stel je vraag over deze aanpak aan

  Alle mensen