Blog Gedeeld normenkader voor sociale wijkteams

De transformatie in het sociaal domein stelt professionals voor de uitdaging om in onderlinge afstemming een samenhangende en effectieve aanpak te realiseren voor hun cliënten. Er is behoefte aan een beter beeld van hoe andere professionals in hetzelfde domein over een situatie denken. Een gedeeld normenkader vormt de basis voor effectieve samenwerking. Wij helpen sociale wijkteams op een hoger plan te komen door het gedeelde normenbesef te vergroten.

Toegevoegd door Jeroen den Uyl op 25 juli 2019

Wanneer professionals binnen een samenwerking blind op elkaar kunnen varen, voelen zij zich ook in hun dienstverlening veilig en gedekt. In zo’n omgeving is het gemakkelijker om eigen overtuigingen uit te spreken en elkaar met de juiste scherpte te bevragen. Dat verhoogt de effectiviteit van de zorg- en hulpverlening.

In samenwerking met de dienst Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Amsterdam hebben wij een werkwijze ontwikkeld om de beweging te maken in de bewustwording van de eigen en andermans opvattingen en overtuigingen. We vergroten het vermogen om in een dialoog hierover perspectieven te wisselen. Deelnemers worden gevraagd sturing en input te geven, maar ook om te puzzelen en te verdragen. Ieder traject kent daarbij een duidelijke fasering, als is de invulling daarvan maatwerk.

Beproefde methodiek

De methode is op basis van eigen interveniëring ontwikkeld, in nauwe afstemming met professionals in de frontline. De gemeente Amsterdam maakt al gebruik van deze werkwijze. We koppelen alle expertise die wij hebben op het gebied van verandermanagement en samenwerkingskunde aan onze brede ervaring in het sociaal domein.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.