Facto congres 2020

De wereld verandert razendsnel. De invloed van high tech wordt groter, gebouwen worden slimmer, klantwensen veranderen, de arbeidsmarkt wordt krapper, de energietransitie vraagt om andere oplossingen en steeds meer mensen willen werken in een omgeving waar duurzaamheid, gezondheid en 'purpose' centraal staan. 

Toegevoegd door Froukje Terpstra op 10 september 2020

Tel daarbij op alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de gigantische impact van deze pandemie op de samenleving, dan is het duidelijk dat facility managers voor enorme uitdagingen staan. 

Op 1 oktober organiseert facto het Facto Congres 2020. Froukje Terpstra verzorgt een presentatie over de huisvesting van Bam. 

Case BAM Concernhuisvesting

Een andere manier van organiseren kan waardevol zijn. Het kan verandering versnellen. Binnen BAM Concernhuisvesting (30 locaties, totaal circa 100.000 m2 vvo) bestond de behoefte om klantvraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Een gesprekspartner te zijn binnen de organisatie op strategisch niveau. Juist daarom is besloten te werken conform het regiemodel. In het verleden werd al een aantal stappen gezet om hier invulling aan te geven. Zo werden facilitaire services op een andere wijze ingekocht en werden nieuwe functieprofielen gedefinieerd. Maar voor een daadwerkelijke verandering is meer nodig. Dit ligt complexer. Bovendien gaat het reguliere werk ook gewoon door. 

Om de transitie naar regie te realiseren is in 2019 een stappenplan samengesteld en werd een ambitieus veranderingstraject ingezet. Een boeiende periode volgde met de nodige hobbels en  uitdagingen, maar ook met fraaie resultaten.

Een interactieve en leerzame presentatie over het doorlopen traject, met antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Hoe kun je veranderingen rondom regie in je team soepel realiseren?
  • Welk stappenplan is daarbij passend? Hoe ontwerp en monitor ik interventies?
  • Hoe neem ik medewerkers mee in deze verandering? En hoe zorg ik dat iedereen aan boord blijft?
  • Wie is mijn klant? En op welke manier betrek ik hen?
  • Welke hobbels kun je verwachten en hoe ga je daarmee om?
  • Wat zijn de lessons learned en tips voor FM'ers die een transitie naar regie succesvol willen afronden?

Lees meer op de website van facto

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.