Blog Energietransitie: sleutelrol voor provincies

In onze gesprekken met de provincies wordt duidelijk dat er behoorlijke verschillen zijn in de manier waarop provincies hun energieambities willen realiseren. Fryslân zet sterk in op lokale initiatieven, windturbines hebben een prominente plek in het Flevolandse landschap, Noord-Brabant zet sterk in op innovatie en Overijssel staat bekend om de aanpak voor energiebesparing in de woningvoorraad. 

Toegevoegd door Zenzi Pluut op 27 november 2017

Met deze accentverschillen vormen de provincies samen een leerzame proeftuin voor de lange weg die we nog te gaan hebben in de energietransitie.

Alle provincies zijn ambitieus in hun doelstellingen, maar zoeken naar hun rol en toegevoegde waarde om de opgave te realiseren. Ze zetten maar een beperkt deel van hun instrumentarium in: kansen van hardere instrumenten zoals handhaving en toezicht blijven veelal onbenut.

De energietransitie is een kans voor provincies om hun toegevoegde waarde te onderstrepen. In onze ronde hebben we gezien dat de provincie een essentiële rol speelt om bottom-up en top-down met elkaar te verbinden. Er is samenwerking nodig op een schaalniveau dat de gemeentegrenzen overstijgt en de regionale diversiteit respecteert. Als geen ander kan de provincie partijen samenbrengen en innovaties aanjagen.

Alles bij elkaar zien wij veel kansen voor de provincies om de energietransitie te versnellen. Het was zeer inspirerend om de 12 programmamanagers te spreken.

Wilt u meer weten over wat ons opviel in de gesprekken met de provincies? En over de aanknopingspunten die wij zien voor provincies om de energietransitie te versnellen?

Download Whitepaper

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.