Blog Eer en waardeer: samenwerking in de praktijk

Eer en waardeer is een netwerk voor professionals die met jongeren werken: professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie etc. Het is een lokaal netwerk voor professionals in een bepaalde wijk of stadsdeel. Het verbindt en brengt kennis bij elkaar. Door te investeren in dwarsverbanden herkennen, erkennen en verdiepen professionals (zich in) elkaar. Zo ontstaat een vruchtbare humuslaag voor samenwerking in de praktijk.

Toegevoegd door Jeroen den Uyl op 25 juli 2019

Eer en Waardeer gaat over een sterke overtuiging. Als het goed gaat met onze professionals die met onze jongeren werken, gaat het ook goed met onze jongeren. Dat is niet zo’n gekke gedachte, toch? Dat is de filosofie van Eer en Waardeer. Het is een netwerk voor professionals die met jongeren werken. Sinds 2008 is dit netwerk, voor professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie e.d., in Amsterdam Nieuw-West een succesformule. In 2011 startte het netwerk ook in Amsterdam-Oost.

Voor wie?

Dit netwerk is bestemd voor iedereen die ‘iets’ met jongeren doet: onderwijzers in het VO, directeuren van basisscholen, zorgcoördinatoren, jeugdzorgwerkers, streetcorner workers, jongerenwelzijnsmedewerkers, politiemedewerkers, sportbuurtwerkers, maar ook informele jongerenwerkers die hun eigen projecten starten: zij kennen elkaar nu en zoeken elkaar op. Een brede doelgroep dus. Dit is ook de kracht van dit netwerk. Het verbindt en brengt kennis bij elkaar.

Het netwerk maakt samenwerking gemakkelijker, geeft continu aandacht en zorgt voor vernieuwing en professionalisering. Het is in eerste instantie een lokaal netwerk voor de professionals in een bepaalde wijk of stadsdeel. Op die schaal werken zij allen in een logisch gebied en komen zij elkaar tegen, kennen ze hun jongeren en de specifieke omstandigheden het best.

Waarom een netwerk en wat levert het op?

Iedere professional die met jongeren werkt, heeft vaak maar een beperkt zicht op de jongere; professionals kennen elkaar niet of nauwelijks. Door te investeren in dwarsverbanden herkennen, erkennen en verdiepen de professionals (zich in) elkaar. Zo ontstaat een vruchtbare humuslaag voor samenwerking in de praktijk. Deelnemers geven aan dat het netwerk hen een belangrijke steun in de rug geeft en dat zij zich verrijken met nieuwe inzichten.

Activiteiten netwerk

Per jaar creëren we regelmatig ontmoetingen. Wij brengen zo’n twintig tot veertig deelnemers bijeen op een informele locatie. We luisteren naar elkaars ervaringen en we eten van een lokale cateraar. Aan de hand van thema’s die leven nodigen we sprekers/experts uit. De focus ligt op een specifiek thema, bijvoorbeeld culturele identiteit/mentaliteit, geloof, familieverhoudingen etc.

Voorwaarden voor deelname

Het netwerk staat open voor iedere professional die met jongeren werkt en die zijn of haar collega’s wil eren en waarderen en zichzelf wil laten eren en waarderen. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelding impliceert dat je ook komt. Je kunt wel een collega afvaardigen als je zelf verhinderd bent. Om de kosten te dekken, brengen we bij no show administratiekosten in rekening.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.