Blog Duurzaam herstel voor frontlinie zorgpersoneel: zelfverwerking

De eerste golf van de crisis is achter de rug. Het ‘nieuwe normaal’ begint vorm te krijgen, maar we blijven in afwachting van een mogelijke tweede golf. Terwijl iedereen druk is met het op de juiste manier inrichten van de anderhalvemetersamenleving, houdt de zorg nog steeds zijn hart vast. Nog volop in de adrenaline en verwerking van de eerste golf wordt er heftig geëvalueerd om een eventuele tweede golf goed op te vangen. Juist die evaluatie is waar de frontlinie medewerker nu niet op zit te wachten. Maar waarom, en wat hebben ze dan wel nodig?

Toegevoegd door Margreeth Hidding op 2 juli 2020

Tijdens de crisis hebben de frontlinie medewerkers met de voeten in de klei gestaan. Voor hen is de beleving van de crisis heel anders geweest dan voor een andere groep in de samenleving; de ouder die thuis les gaf of de adviseur zoals ikzelf. Rutte sprak steeds: ‘Samen komen we deze moeilijke periode te boven’. Wanneer een zorgmedewerker thuiskwam van een intensieve dag midden in de realiteit van het moment werden ze opeens onderdeel van de tweede groep. Dit scherpe onderscheid tussen de frontlinie en de het thuisfront zorgt voor frictie.

Een evaluatieonderzoek na uitbraak van SARS laat een nog dieper onderscheid zien. Deelnemers aan dit onderzoek gaven aan zich in het ziekenhuis de held te voelen; je redt levens. Bij thuiskomst ben je plots de risicofactor. Juist die ziekte waarvan jij de kracht zo goed kent, neem je mee naar de mensen van wie je houdt.

Duurzaam herstel voor frontlinie zorgpersoneel

Het proces van transitie

Het process of transition model van John Fisher (2012) helpt in te schatten wat de frontlinie medewerker nu nodig heeft om goed met dit onderscheid om te gaan. Dit model laat zien dat de kans groot is dat de medewerker nu, na de eerste golf, een sense of depression ervaart. Hier horen gevoelens bij als ‘is het nu echt voorbij?’ en ‘hoe houd ik dit vol?’.

Terwijl de medewerkers nog in die fase van het model zitten, wordt er echter al druk geëvalueerd hoe de eerste golf is verlopen, wat we ervan kunnen leren voor een eventuele tweede golf. Juist dit proces van evalueren en het voorbereiden op een tweede golf houdt de frontlinie medewerker in de dip van de crisis gevangen.

Visie op de toekomst

Om hier uit te komen is het essentieel dat de medewerkers een manier vinden om zichzelf positief in de toekomst te visualiseren. Evalueren en terugkijken gaat daarbij niet helpen, laat dat voor nu maar even aan de analytici over. Om zich een positieve toekomst voor te kunnen stellen hebben ze tijd nodig voor zelfverwerking en eventueel te rouwen, in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Tijd om de scheiding tussen thuisfront en frontlinie weer een gezonde scheiding te laten zijn.

Creëren

In een online artikel las ik deze week dat een kwart van het zorgpersoneel de crisis als traumatisch heeft ervaren. Een gedegen aanpak is dus van belang om hen vanuit de dip richting de toekomst te krijgen. Bij zowel het verwerken van trauma’s als het omgaan met hevige stress wordt creativiteit ingezet door therapeuten.

Het grootste deel van de samenleving is al optimaal getest in haar creativiteit deze maanden. Er was voldoende tijd om allerlei hobby’s te herontdekken; koken, klussen, skaten, spelen met kinderen, concertjes vanuit je huiskamer bekijken, fietsen etc. Nu heeft de frontlinie behoefte aan creatieve ruimte, in welke vorm dan ook.

Evalueren en visie creëren

Laten we inzetten op duurzaam herstel in plaats van op een snelle herstart. Door nu goed te verwerken wat er is gebeurd, en uit de crisis te komen, kunnen we straks de frontlinie medewerkers beter inzetten in het evaluatietraject. Creativiteit stimuleert nieuwe en vernieuwende inzichten. Inzichten van de professionals die de kern van de crisis hebben gezien zijn nodig voor zowel wederopbouw als voor de aanpak van een toekomstige crisis. Laten we ons brein even wat rust geven, zodat we ons hart kunnen laten spreken.

Herken je jezelf hierin of zie je dat dit ook speelt in jouw organisatie? Ik ga graag met jou hier het gesprek over aan om te kijken hoe we duurzaam herstel in jouw organisatie kunnen bereiken. Dit kan bijvoorbeeld in de rol van coach, ondersteuner of project-/programmamanager.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.