Blog Drie opgaven voor de stad van morgen

Onlangs was ik aanwezig bij de goed georganiseerde Dag van Stad en Regio van Platform31, met als thema ‘Duurzame ontwikkeling voor stad en regio’. De ongeveer 100 aanwezigen, afkomstig van onder andere gemeenten, provincies, het rijk en marktpartijen, waren te gast in het inspirerende, industriële Honigcomplex in Nijmegen.

Toegevoegd door Judith van Wijk op 4 juni 2018

Verdeeld over een aantal verschillende fabrieksruimten werden die dag verschillende onderwerpen aangesneden, maar elk had een plek aan de rode draad van duurzame ontwikkeling voor stad en regio. Ik haalde er de onderstaande opgaven uit voor de stad van morgen.

Werk via een integrale aanpak aan duurzame ontwikkeling

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de grote transities (die eigenlijk inmiddels al een heel eind onderweg zouden moeten zijn) nog maar nauwelijks een begin hebben gemaakt. Het moet misschien wel radicaal anders! De projecten voor klimaatopgave, energietransitie en circulaire economie moeten integraal worden aangepakt met andere, meer maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, inkomen, werk en eenzaamheid. Prof. Dr. Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) benadrukte daarbij dat de vraagstukken die gekoppeld zijn aan duurzaamheid, voor meer dan 75% gaan over sociale innovatie. Hij voerde een warm pleidooi voor een aanpak waarin de wijk als een businesscase van de bewoners wordt beschouwd, mensen moeten samen aan het werk om hun wijk waardevoller te maken. Maak daarom samen met bewoners businessmodellen en ga van losse projecten naar slimme collectieve actie. Hiervoor is geen handboek, zijn geen stappenplannen beschikbaar, maar dat betekent niet dat je niet aan de slag kunt. Stop daarbij ook met de vrijblijvendheid, we moeten en kunnen dit alleen gezamenlijk aanpakken. In wijken zijn veel onbenutte competenties aanwezig van onder andere mensen, ruimte en financiën, ga deze gebruiken. En een interessant, dringend verzoek van professor Jonker: gebruik de woorden transitie en circulair niet meer als je werkt met mensen in de wijk, bewoners haken echt meteen af. Het gaat om samen waarde creëren. Pas als mensen dat zien, doen ze (misschien) mee. Een heel herkenbaar verhaal dit.

Kies als overheden voor een aantal top down acties in energieopgaven

De hamvraag tijdens dit debat: moet je gaan voor top-down of bottom-up acties in de energietransitie. De conclusie van de aanwezigen luidde: om de aanpak van energieopgaven te versnellen is een aantal top-down acties noodzakelijk: aanpassingen in wet- en regelgeving om ontwikkelingen af te dwingen, subsidies om activiteiten los te trekken, etc. Daarnaast zullen, uiteraard, veel acties bottom-up moeten worden aangevlogen, dus in gezamenlijkheid. Over het geheel bezien is het absoluut en-en, en beide aanvliegroutes zijn voor verschillende opgaven inzetbaar.

Onderzoek nieuwe methoden van ideeënverzameling

Het verhaal over het traject van gemeente Leiden in de richting van een nieuwe Omgevingsvisie ‘Leiden 2040’ vond ik inspirerend. Samen met bewoners en andere partijen verzamelt de gemeente bouwstenen voor de nieuwe visie. De manier waarop dit gebeurt is een experiment: ze hebben een schetsboek ontwikkeld met daarin allerlei vragen en opdrachten over woonwensen en over de (ontwikkeling van) buurt, wijk en stad. Mensen kunnen dit invullen en retourneren. Dit heeft, naast interessante gedachten en ideeën, ook direct waardevolle inzichten opgeleverd: senioren willen best van grondgebonden woning naar appartement, maar dan wel met flinke buitenruimte, meer dan tot nu toe gangbaar. En waarom zou je deze goed-gedimensioneerde buitenruimte dan niet ook stapelen? Ook de bakfiets-koffierondjes door de wijken en buurten en de gezamenlijke sessies in de bibliotheek hebben geleid tot interessante ideeën waar de gemeente mee verder kan. Komend najaar zijn de gecombineerde resultaten beschikbaar.

Uiteraard waren nog andere deelsessies te bezoeken, alle met hun eigen onderwerp, inbreng en opbrengsten. Al met al vond ik de Dag van Stad en Regio informatief en inspirerend. Nu kunnen én moeten we samen verder aan de slag met de opgaven voor de stad van morgen!

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.