Blog Drie artikelen ter inspiratie over de middenmanager

Het afgelopen jaar is mijn boek Managen moet uitgekomen, met daarin een handelingsrepertoire voor middenmanagers. De afgelopen periode heb ik een aantal aanvullende artikelen geschreven, die ik u graag ter inspiratie aanbiedt. 

Toegevoegd door Martijn Jansen op 28 augustus 2019

In deze artikelen ga ik dieper in op het handelingsrepertoire en de diverse spanningen en paradoxen waar managers mee te maken krijgen.

Oplossingen voor middenmanagers – Omgaan met tegenstrijdigheden

Tegenwoordig worden steeds vaker zelfsturende teams ingevoerd. Paradoxaal genoeg blijkt dat er juist door meer mensen gemanaged wordt als er geen middenmanagers meer zijn. Deze ‘paradox van managen’ is niet de enige. Bij het managen zul je, los van wie er aan het managen is, ook te maken krijgen met paradoxen. Dat noem ik het ‘managen van paradoxen’. In dit artikel, dat gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, ga ik in op beide soorten paradoxen. Eerst door een beschrijving te geven van wat managen inhoudt en wat de paradox van managen inhoudt. Daarna ga ik in op de paradoxen die je als ‘manager’ tegenkomt en hoe je daarmee slim kunt leren omgaan. Klik hier om dit artikel te lezen.

Ontwikkel het handelingsrepertoire om te managen

Managers moeten zowel relaties onderhouden met de directie, andere managers, hun werknemers en met de klanten van hun bedrijf. Dit spanningsveld is moeilijk te hanteren, als zich onvermijdelijke belangenconflicten voordoen. Zeker omdat vaak onduidelijk is wat een manager kan doen om waardevol te zijn. Om deze dynamiek beter te begrijpen heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat managers (kunnen) doen om waarde toe te voegen. Dit heeft geleid tot een handelingsrepertoire voor de mensen die managen in het midden van organisaties. Het biedt een goede basis voor het ontwikkelen van mensen die (gaan) managen. Klik hier om dit artikel te lezen.

Kluitjesvoetbal in organisaties

Als kinderen voetballen zie je vaak kluitjesvoetbal: het hele team loopt naar de bal en alle spelers staan op een kluitje. Het nadeel is dat spelers elkaar in de weg lopen en geen beheersing van de situatie hebben. Ik zie dit ook regelmatig in organisaties: mensen maken zich druk over zaken waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. Met alle goede bedoelingen, maar vaak met verlies aan energie en motivatie. Klik hier om dit artikel te lezen.

Werkt u mee aan mijn vervolgonderzoek?

Als vervolg op mijn onderzoek naar de toegevoegde waarde van middenmanagers start ik binnenkort met een vervolgonderzoek naar de toegevoegde waarde van het hoger management. Ik zou het op prijs stellen als u aangeeft in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling:

In mijn organisatie worden middenmanagers voldoende ondersteund door hun hoger management.

U kunt uw reactie door middel van een rapport cijfer aangeven in dit formulier. Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met uw gegevens en gebruik ik uw reactie alleen voor mijn onderzoek en niet voor commerciële doeleinden.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.