Blog Dialoogvoering is essentieel voor stevige leiders

Stevige leiders maken tijd vrij om stil te staan, te reflecteren en te onderzoeken. Dat doen ze om hun zelfkennis te vergroten, waardoor ze effectiever in staat zijn om als leider een voorbeeld te zijn.

Toegevoegd door Dorine Wesel op 24 september 2018

Daarnaast zijn ze ook in staat om naar hun omgeving dezelfde onderzoekende houding aan te nemen om te inspireren, om samen in gesprek te gaan over de lastige vragen waar een ieder voor gesteld staat.

De techniek van een goede dialoog voeren stamt onder andere af van Socrates en kenmerkt zich door:

  • Tijd nemen en vertragen
  • Oordeel uitstellen en een onderzoekende houding aannemen
  • De kunst van ‘het vragen stellen’ haar werk te laten doen
  • Verbinding aanbrengen in de diversiteit van de invalshoeken
  • Om leren gaan met ‘het niet weten’ en ‘het niet hoeven op te lossen’

Dit zijn kwaliteiten die een stevige leider daadwerkelijk ondersteunen, ook om bijvoorbeeld lastige onderwerpen in de ‘onderstroom’ ter sprake te brengen.

Dorine Wesel legt zich toe om in coaching levensvragen op deze manier met je uit te diepen. Maar de techniek kan ook ingezet worden in teams of als onderdeel van een leiderschapstraject, waar deelnemers leren om samen in verbinding hun lastige (werk)opgaven te verdiepen.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Dorine Wesel (https://www.twynstragudde.nl/mensen/dorine-wesel).

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.