Nieuws Design Thinking & extreem weer

De toenemende verandering in het klimaat stelt ons voor nieuwe en steeds grotere uitdagingen. De gevolgen voor mens en natuur nemen toe. Het werken aan oplossingen wordt acuter en urgenter. Toekijken is niet langer een optie. We moeten ons aanpassen aan extremer weer en dat werkt alleen als die noodzaak breed wordt gevoeld. Iederéén moet meedoen! En elke druppel – of gebrek aan – telt! Maar hoe doen we dat als ruim 70% van de oppervlakte in Nederlandse steden en dorpen privébezit is? Hoe betrekken we de eigenaren: burgers en bedrijven? Belangrijker: hoe krijgen we hen in beweging?

Toegevoegd door André Schaminée op 6 juni 2019

Een collectief van twaalf overheden in Limburg en Noord-Brabant heeft samengewerkt om een nieuwe manier te vinden om inwoners te betrekken bij de voorbereiding op extreem weer. Betrokken waren de provincies, de waterschappen, vijf gemeenten en de Unie van Waterschappen. Centraal staat de methode van Design thinking. Deze methode helpt overheden en bedrijven om anders naar vraagstukken te kijken. Om vanuit het dagelijks leven van mensen te onderzoeken wat klimaatverandering nou eigenlijk betekent. En hoe je daar nu al slim mee om kunt gaan. Ook ontwerpers zijn betrokken. Al deze verschillende werelden – overheden, burgers, bedrijven en ontwerpers – werken in cocreatie samen aan innovatieve oplossingen voor een leefbare toekomst. Vaak ontstaan nieuwe invalshoeken, gericht op lokale initiatieven en flexibel genoeg om direct in de praktijk te toetsen en bij te stellen.

Ervaringen vastgelegd in twee boekjes

André Schaminée, auteur van het boek Designing With and Within Public Organisations, heeft de betrokken ambtenaren wegwijs gemaakt in de wereld van design en de samenwerking tussen overheden en designers begeleid. Samen met drie ambtenaren van de provincie Brabant en Waterschap de Dommel heeft André de nieuwe concepten en de eerste ervaringen vastgelegd in het boekje design thinking & extreem weer. U kunt dit boekje hier bekijken.

Daarnaast heeft André samen met professor Paul Hekkert het vak Vision in Productdesign begeleidt op de TU Delft. Studenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen werkten daarbij aan de vraag van Delfland en Tuincentra om na te denken over nieuwe producten of diensten die burgers kunnen verleiden tot gedrag dat de gebouwde omgeving minder kwetsbaar maakt voor extreem weer. De resultaten daarvan kunt u hieronder aanvragen.

Artikelen

Er zijn diverse artikelen verschenen over dit project, waaronder in het vakblad H2O, een uitgave van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, en op de website van de Unie van Waterschappen.

Meer informatie

Wilt u weten wat Design thinking voor u kan betekenen? Neem dan contact op met André Schaminée. Klik hier als u wilt weten wat wij nog mee doen op het gebied klimaatadaptatie.

Je kunt dit boekje hieronder aanvragen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.