Blog De Omgevingswet: De waterschapsambtenaar als tweebenige speler

“Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Wij maken spelers tweebenig door ze ook in situaties te plaatsen waarin het natuurlijk is om de bal met het minder sterke been mee te nemen”. Dit is één van de gouden regels bij voetbalclub AZ. Wij beschouwen deze regel als één van de belangrijkste opgaven voor de moderne ambtenaar.

Toegevoegd door Martien Aartsen op 1 september 2017

De implementatie van de Omgevingswet wordt de meest ingrijpende juridische herziening voor de waterschappen van de laatste jaren. Het wegvallen van de watertoets en de veranderingen in het instrumentarium roepen terecht vragen op. Maar welke impact zal de Omgevingswet hebben op de dagelijkse praktijk van de mensen in de organisatie? Met andere woorden, wat verandert er voor de waterschapsambtenaar? En, welke vaardigheden vraagt dit van de moderne waterschapsambtenaar?

Het waterschap: van waterpartner naar omgevingspartner

In ons vorige blog stonden wij al stil bij de beoogde ontwikkeling van het waterschap naar omgevingspartner en de eisen die deze rol daaraan stelt, zoals het hebben van visie, geven van vertrouwen en de verdere professionalisering van samenwerking met partneroverheden. De maatschappelijke ontwikkelingen waarop de Omgevingswet een reactie is, vragen echter ook van de waterschapsambtenaar om een andere manier van werken.

De waterschapper en de Omgevingswet

Wat vraagt dat eigenlijk van de waterschapper, het zijn van zo’n omgevingspartner? Een omgevingspartner heeft gebiedskennis, deskundigheid en kent zijn rol en verantwoordlijkheden. Daarnaast moet hij rekening houden met de beleidswensen van bestuurders, de standpunten van mondige belangengroepen en de ontwikkelwensen van initiatiefnemers en collega-overheden. Enerzijds moet hij dus luisteren naar geluiden uit de omgeving en zich dienstverlenend opstellen. Anderzijds vraagt zijn rol soms ook om zelfverzekerdheid en deskundigheid in het vertegenwoordigen van de belangen van het waterschap. Het zich bewust zijn van deze verschillende rollen, ertussen kunnen schakelen en het managen van verwachtingen is een kernkwaliteit van de moderne ambtenaar.

De waterschapper als tweebenige speler?

De gevraagde competenties onder de Omgevingswet, sluiten aan op het gedachtegoed van de tweebenige grenswerker. Wij omschrijven de grenswerker als iemand die werkt op het grensvlak tussen organisaties en het vermogen heeft om verschillende belangen te begrijpen en te verbinden. Een grenswerker kan groepen motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Het is kortom iemand die met één been staat in de eigen organisatie, en met één been in de buitenwereld en deze twee werelden met elkaar verbindt. Het linkerbeen staat in de eigen organisatie en heeft een voorkeur voor structureren, plannen en organiseren. Het rechterbeen staat buiten de organisatie en heeft een voorkeur voor ontdekken, ‘learning-by-doing’, ondernemen, en experimenteren. Beide benen zijn waardevol en juist het inzetten van een combinatie van beide maakt de grenswerker effectief.

Wij zien dat binnen organisaties steeds meer rollen op dit grensvlak ontstaan, denk aan functiebenamingen als omgevingsmanager, procesleider, communicatieadviseur, alliantiemanager of gebiedsregisseur, met bijbehorende brede palet aan competenties. Goede grenswerkers zijn het goud van hun organisatie, omdat zij de organisatie effectief maken door de belangen van binnen en buiten productief met elkaar te verbinden.

De tweebenige waterschapper

De Omgevingswet doet een groter beroep op tweebenigheid. Ook waterschappers zouden zich verder moeten ontwikkelen tot tweebenig spelers, die de kaders van de eigen organisatie kunnen verbinden met de bijzondere initiatieven van buiten. Uit ervaring kunnen wij stellen dat de waterschappers beschikken over uitstekende linkerbenen. Eigenschappen zoals betrouwbaar, zorgvuldig, deskundig en vooruitkijkend worden dan ook gemakkelijk aan de waterschappen toegekend. Maar, in hoeverre is het rechterbeen van het waterschap ontwikkeld? Kleine oefeningen en handvatten kunnen al leiden tot activatie van het rechterbeen en de bijbehorende kwaliteiten. Hierbij staat voorop dat een ontwikkeld rechterbeen complementair is aan het linkerbeen. Er is geen sprake van het afleren van gewoonten, er komen slechts competenties en kwaliteiten bij. Een tweebenige grenswerker is namelijk sterker dan een eenbenige: Je gestructureerde (linker)been en je vrije (rechter)been vergroten samen je handelingssnelheid en de kans op succes.

Geïnteresseerd in de grenswerker en tweebenigheid? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.