Masterclass 22 maart 2023 Campusontwikkeling een hype of bestendige keuze?

Nederland telt ongeveer vierduizend vaak wat verouderde bedrijventerreinen. Op een aantal plekken in Nederland denkt de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) na over een doorontwikkeling van deze terreinen naar Campus, Innovation District, Science Park of Incubator. In een campusorganisatie werken sectorgerelateerde bedrijven samen met onderwijs en overheid om innovatieve ecosystemen en de economische identiteit van een regio of stad te versterken. Op 22 maart a.s. organiseren wij samen met IVVD kennisplatform een masterclass over alle ins en outs rond campus-en clusterontwikkelingen van bedrijventerreinen.

Toegevoegd door Thomas Nobel op 6 januari 2023

Om van idee naar uitvoering te komen moeten heel wat vragen worden beantwoord. Levert het inrichten van een campusontwikkelingsorganisatie bijvoorbeeld voldoende maatschappelijk rendement? Wat is het gemeenschappelijk belang? Welke bedrijven passen daarbij? Wat is het verdienmodel?

Inschrijven voor de masterclass? Klik hier

Programma

In deze masterclass staan we stil bij wat een campus tot een succes maakt voor haar initiatiefnemers, investeerders, gebruikers én de omgeving. Aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden nemen ervaren docenten je mee in het hele traject van conceptontwikkeling en visievorming tot aan uitvoering en exploitatie en bieden inzichten vanuit verschillende perspectieven. Zoals vanuit de gemeente, een gebiedsontwikkelaar, een onderwijsorganisatie of een ondernemer.

Ben jij als kwartiermaker, investeerder, bestuurder in het publieke domein of gebiedsregisseur betrokken bij één of meerder campusontwikkelingen en zoek je naar handvatten, lessons learned en best practices? Dan is deze masterclass bij uitstek geschikt voor jou.

Je leert

 • Wat de randvoorwaarden zijn voor het slagen van een campusinitiatief.
 • Wanneer het zinvol is om als overheid, bedrijf of instelling aandacht en energie te steken in het starten van een campusinitiatief.
 • Welke lessen uit eerdere campusinitiatieven getrokken zijn.
 • Wat de ervaringen zijn van eerste gebruikers van specifieke campusinitiatieven in Nederland.

Voor wie

Deze masterclass is bij uitstek interessant voor bestuurders, directeuren/hoofden vastgoed en/of huisvesting, portfoliomanagers, asset- en vastgoedmanagers en controllers van vastgoedorganisaties of vastgoedafdelingen binnen gemeenten, corporaties, schoolbesturen (universiteiten, hbo, mbo).

Facts & Figures

 • Masterclass op 22 maart 2023 van 13.00 - 16.30 uur. Tussendoor zijn er korte pauzes.
 • Online deelname € 345,- ex. BTW en plaats in de zaal € 375,- ex. BTW.
 • Collegakorting: neem één of meer collega’s mee naar deze masterclass en krijg ieder 10% korting.
 • Er is beperkte capaciteit in de zaal. Toekenning van de plaats in de zaal gaat op volgorde van binnenkomst.
 • Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in jouw plaats deelnemen.
 • Deelname aan de masterclass geeft recht op 3 PE-punten. IVVD is Cedeo gecertificeerd.
 • Locatie: IVVD Studio/Opleidingscentrum, Weltevreden 4a in De Bilt.

Inschrijven voor de masterclass? Klik hier

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.