Boek Boek Canvas Omgevingsmanagement

In de afgelopen jaren heb ik samen met Johanneke de Lint en Thijs Kraassenberg veel organisaties geholpen die (gaan) werken aan een opgave, die een grote impact kan hebben op bewoners, bedrijven en of belangengroepen. Al werkend ontwikkelden we een eenvoudig ordeningsmodel om het vraagstuk en de betrokken spelers in de omgeving in kaart te brengen.

Toegevoegd door Roelof Benthem op 6 november 2017

Dit ordeningsmodel hebben we opgesteld in de vorm van een canvas, zoals mijn collega’s die ook ontwikkeld hebben voor programma’s en projecten: het Program Canvas en het Project Canvas. We hebben inmiddels ervaren dat ons ‘Omgevings Canvas’ teams helpt bij het gezamenlijk verkennen welke impact een project heeft op de omgeving, en wat je visie is op het werken met omwonenden, bedrijven en andere instellingen.

Praktisch managementboek

Ons ordeningsmodel is inmiddels uitgegroeid tot een praktisch managementboek ‘Canvas Omgevingsmanagement’. Dit boek is voor teams die werken aan een ingewikkelde opgave en met elkaar willen bepalen hoe zij burgers, bedrijven en instellingen willen betrekken bij het realiseren van die opgave. Stapsgewijs nemen we de lezer mee in het begeleiden van een canvassessie: welke vragen je stelt en wat de essentie is van ieder stapje. Kort door de bocht gaat het over het zicht krijgen op de essentie van de opgave en bepalen wat de bijdrage is van omgevingsmanagement daarbij, een eerste verkenning van de omgeving: de relevante stakeholders en issues. En een eerste verkenning van een bijpassende aanpak.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.