TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Wikken en Wegen Betere besluitvorming: begin bij het probleem

  Een snel proces, meer draagvlak, betere onderbouwing, meetbare effecten en vaak een flinke kostenbesparing. Dat zijn de beloften van ‘Wikken & Wegen’. Het is een nieuwe aanpak voor besluitvorming en is toepasbaar binnen zowel het fysieke als het sociale domein.

  Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 18 juli 2019

  Betrek alle partijen vanaf het begin bij een project: interne en externe partijen, gemeenten, eindgebruikers, omwonenden, ondernemers met een belang en anderen. Begin de discussie niet bij de maatregel die al bedacht is, maar bij het probleem dat moet worden opgelost. Die twee punten vormen de kerngedachte van ‘Wikken & Wegen’. De aanpak bestaat uit twee workshops: ‘Wikken’ en ‘Wegen’. Elke workshop duurt een dagdeel.

  Wat is het echte probleem?

  Met alle belanghebbenden wordt eerst vastgesteld wat precies het probleem is dat moet worden opgelost. Wat is het échte probleem? Welk effect wil je bereiken? Dat is de fase van het wikken. Doordat andere partijen om tafel zitten kom je tot andere inzichten en verrassende oplossingen. Er ontstaat meer begrip voor het probleem, de mogelijke oplossingen en voor het belang van de effecten. Daarna - de fase van het wegen - worden de oplossingen tegen het licht gehouden. Wat zijn de maatschappelijke baten en kosten? Hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor ontwikkelingen in de toekomst? De conclusies worden samengevat in een advies.

  'Betrek alle partijen vanaf het begin bij een project: interne en externe partijen, gemeenten, eindgebruikers, omwonenden, ondernemers met een belang en anderen.'

  Versnelling van het proces

  Wikken & Wegen heeft in de praktijk zijn waarde al meerdere keren bewezen. De aanpak leidt tot zicht op maatschappelijke kosten en baten van een project en daarmee in korte tijd tot bestuurlijke beslisinformatie. Besluitvormingsprocessen worden versneld en er komen realistische oplossingen in beeld met veel maatschappelijke meerwaarde. In alle projecten waar de aanpak is gevolgd, zijn de deelnemers enthousiast omdat zij zich van begin tot eind betrokken en gehoord voelen.

  'Begin de discussie niet bij de maatregel die al bedacht is, maar bij het probleem dat moet worden opgelost.'

  TwynstraGudde

  Wikken & Wegen is in opdracht van kennisplatform CROW ontwikkeld door adviseurs van TwynstraGudde in samenwerking met economisch onderzoeksbureau Decisio. Om de kwaliteit van de aanpak te waarborgen en verder te ontwikkelen, blijven we de komende jaren samen met CROW. Meer weten? De methode is geïllustreerd met een infographic en een korte animatiefilm.

  Onze Wikken en Wegen-trackrecord

  • Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal – Multifunctionele accommodatie De Krim (gemeente Hardenberg)
  • Gemeente Assen – De werkwereld (maatschappelijk zorgvastgoed)
  • Woningcorporatie Elkien – Woongroepen Circa en Willemskade
  • Provincie Groningen, Gemeente Groningen, gemeente Ten Boer – Voormalige vuilstort Bouwerschapweg
  • Provincie Utrecht – Wikken en wegen XL N201 (i.s.m. Decisio)
  • Gemeente Nijkerk – Sociale aanpak 30 km zone Holkerweg (i.s.m. Decisio)
  • Gemeente Leeuwarden - Sociale aanpak 30 km zone wijk Techum
  • Woningcorporatie Woonstede – Herstructureringsopgave Wethoudersbuurt
  • Gemeente Rotterdam - Doorstroming Rotterdam Schieweg – Hofplein (i.s.m. Decisio)
  • Provincie Utrecht – drie fietsprojecten (i.s.m. Decisio)

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen