Aanpak Wikken en Wegen Betere besluitvorming: begin bij het probleem

Een snel proces, meer draagvlak, betere onderbouwing, meetbare effecten en vaak een flinke kostenbesparing. Dat zijn de beloften van ‘Wikken & Wegen’. Het is een nieuwe aanpak voor besluitvorming en is toepasbaar binnen zowel het fysieke als het sociale domein.

Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 18 juli 2019

Betrek alle partijen vanaf het begin bij een project: interne en externe partijen, gemeenten, eindgebruikers, omwonenden, ondernemers met een belang en anderen. Begin de discussie niet bij de maatregel die al bedacht is, maar bij het probleem dat moet worden opgelost. Die twee punten vormen de kerngedachte van ‘Wikken & Wegen’. De aanpak bestaat uit twee workshops: ‘Wikken’ en ‘Wegen’. Elke workshop duurt een dagdeel.

Wat is het echte probleem?

Met alle belanghebbenden wordt eerst vastgesteld wat precies het probleem is dat moet worden opgelost. Wat is het échte probleem? Welk effect wil je bereiken? Dat is de fase van het wikken. Doordat andere partijen om tafel zitten kom je tot andere inzichten en verrassende oplossingen. Er ontstaat meer begrip voor het probleem, de mogelijke oplossingen en voor het belang van de effecten. Daarna - de fase van het wegen - worden de oplossingen tegen het licht gehouden. Wat zijn de maatschappelijke baten en kosten? Hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor ontwikkelingen in de toekomst? De conclusies worden samengevat in een advies.

'Betrek alle partijen vanaf het begin bij een project: interne en externe partijen, gemeenten, eindgebruikers, omwonenden, ondernemers met een belang en anderen.'

Versnelling van het proces

Wikken & Wegen heeft in de praktijk zijn waarde al meerdere keren bewezen. De aanpak leidt tot zicht op maatschappelijke kosten en baten van een project en daarmee in korte tijd tot bestuurlijke beslisinformatie. Besluitvormingsprocessen worden versneld en er komen realistische oplossingen in beeld met veel maatschappelijke meerwaarde. In alle projecten waar de aanpak is gevolgd, zijn de deelnemers enthousiast omdat zij zich van begin tot eind betrokken en gehoord voelen.

'Begin de discussie niet bij de maatregel die al bedacht is, maar bij het probleem dat moet worden opgelost.'

TwynstraGudde

Wikken & Wegen is in opdracht van kennisplatform CROW ontwikkeld door adviseurs van TwynstraGudde in samenwerking met economisch onderzoeksbureau Decisio. Om de kwaliteit van de aanpak te waarborgen en verder te ontwikkelen, blijven we de komende jaren samen met CROW. Meer weten? De methode is geïllustreerd met een infographic en een korte animatiefilm.

Onze Wikken en Wegen-trackrecord

  • Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal – Multifunctionele accommodatie De Krim (gemeente Hardenberg)
  • Gemeente Assen – De werkwereld (maatschappelijk zorgvastgoed)
  • Woningcorporatie Elkien – Woongroepen Circa en Willemskade
  • Provincie Groningen, Gemeente Groningen, gemeente Ten Boer – Voormalige vuilstort Bouwerschapweg
  • Provincie Utrecht – Wikken en wegen XL N201 (i.s.m. Decisio)
  • Gemeente Nijkerk – Sociale aanpak 30 km zone Holkerweg (i.s.m. Decisio)
  • Gemeente Leeuwarden - Sociale aanpak 30 km zone wijk Techum
  • Woningcorporatie Woonstede – Herstructureringsopgave Wethoudersbuurt
  • Gemeente Rotterdam - Doorstroming Rotterdam Schieweg – Hofplein (i.s.m. Decisio)
  • Provincie Utrecht – drie fietsprojecten (i.s.m. Decisio)

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.