Blog Anders organiseren, een verkenning

Hoe ziet jouw organisatie er over enkele jaren uit?Holacratisch? Zelfsturend? Feit is dat de huidige tijdsgeest vraagt om ‘Anders Organiseren’. We gaan van schaarste naar overvloed, van eigendom naar toegang. Het tweede machinetijdperk kondigt zich aan, technologie stuurt organisaties in toenemende mate en hiërarchische lagen lijken voor nieuwe generaties steeds minder van belang te zijn.

Toegevoegd door Rob Poels op 5 november 2019

Het is slechts een greep uit de bestaande vraagstukken in onze hedendaagse samenleving. Er zijn tal van boeken en artikelen geschreven over nieuwe vormen van organiseren. Nut en noodzaak zijn helder, de vraag is alleen: hoe? Eén ding is zeker; er zijn geen eenvoudige recepten voor en de ideale situatie bestaat niet.  

Wij hebben de meest recente literatuur over dit thema en praktijkvoorbeelden bestudeerd en onze inzichten vervat in een whitepaper dat hier te downloaden is. Daarnaast zijn we met bestuurders “op reis gegaan” om een dieper inzicht te krijgen in dit vraagstuk. We hebben in verschillende blokken dwarsdenkers, wetenschappers en praktijkvoorbeelden aan de orde gehad 

Download dit whitepaper

We zijn nu bezig om al het materiaal te ordenen en er een heus boek van te maken. Ondertussen laten we ons graag inspireren en uitdagen op dit onderwerp. 

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.