Artikel Afwaarderen van assets door het opwaarderen van de omgeving

Een ‘sinkhole’. Die term heeft u misschien wel eens gelezen in nieuwsberichten over de Verenigde Staten of Italië. Maar dat het in Amsterdam ook plaats kan vinden lijkt bijzonder. 

Toegevoegd door Nicolet Luisman op 21 maart 2019

In 2018 is dit echter ook voorgekomen in een kade van de Nederlandse hoofdstad. Een stad die honderden kilometers kademuren en vele bruggen telt. De bruggen en kademuren in Amsterdam hebben op korte termijn een stevige opknapbeurt nodig. Niet voor niets presenteerde wethouder Sharon Dijksma in februari 2019 daarvoor een miljoenenplan om de Amsterdamse kades en bruggen op te lappen: “Dat gaat de stad voelen: wegen worden afgesloten, zwaar verkeer geweerd. Voor de herstelwerkzaamheden zijn de komende jaren honderden miljoenen euro’s nodig”. De traditionele aanpak om deze miljoenen te besteden is een optie. Het vervangen van de kades waar de kans op verminderde functionaliteit het grootst is, kan onderdeel zijn van de aanpak. Maar het kan ook anders. In dit artikel wordt een alternatief geschetst voor de traditionele aanpak van onderhoud en vervanging. Een alternatief waarbij niet de kade of brug, oftewel ‘asset’, maar de omgeving van de asset centraal wordt gesteld.

De omgeving centraal. Waarom wil je dat?

Traditioneel beheer en onderhoud is sterk gericht op instandhouding, vaak gecombineerd met een opwaardering van de asset. Dat vraagt veel tijd en geld van eigenaren en dienstverleners: middelen die steeds schaarser worden. Zo schaars dat Amsterdam voor een onmogelijke opgave lijkt te staan. Het moet daarom anders. En het kan anders. Door niet de asset zelf maar de omgeving van de asset centraal te stellen, wordt een financieel en maatschappelijk aantrekkelijke, maar bovenal haalbare oplossing gevonden voor de vervangingsopgave.

Hoe doe je dat?

In de eerste plaats is een analyse van het probleem nodig. Een probleemanalyse naar de omgeving én de onderdelen van assetmanagement: de functie, de kosten en de risico’s van een asset. 

Door vanuit strategische doelstellingen te werken aan Assetmanagement, is een integrale afweging mogelijk. Wij hebben een Whitepaper geschreven over onze aanpak.

Download Whitepaper

De omgevingsanalyse bestaat uit een onderzoek naar de omgeving. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Hoe ziet de omgeving van de (historische) kade of brug eruit, wie maakt gebruik van de assets en welke bestuurders maken zich zorgen over het functioneren van dit bouwwerk? Welke risico’s zijn voor de omgeving van de asset acceptabel? Welke belangen hebben de partijen in de omgeving? De assetanalyse bestaat uit het verkennen van de functies en kosten van de asset. Misschien maken per dag vele forenzen en toeristen gebruik van een brug, maar is de brug eigenlijk te steil om met de fiets erover heen te gaan. Is de kade een mooi bouwwerk waar we graag een foto van maken en tegelijkertijd een praktische laad- en losplaats en gelden er esthetische waarden opgelegd door Unesco. Samen met de primaire functies - het borgen van de doorstroming over weg en water - wordt zo een functieprofiel van de asset verkregen.

En dan?

De opbrengst uit de probleemanalyse kan zijn dat we vinden dat ongelukken onacceptabel zijn, de naastgelegen brug ook prima voldoet als fietsverbinding of dat de distributie van verkeer anders georganiseerd kan worden. Door het aanpassen van de brug tot voetgangersbrug en zwaar verkeer op de kade te weren, verbeteren we de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, terwijl we de functie van de assets in feite afwaarderen. Misschien is geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een sinkhole op een bepaalde asset met een geringe functie dus beter dan miljoenen voor de zekerheid investeren terwijl de functie van die asset eigenlijk kan worden afgewaardeerd. Hierdoor kan de vervanging worden uitgesteld en kunnen de schaarse middelen beter worden verdeeld over de vele opgaven. Krimp van de functie als kwaliteitsverbetering voor de omgeving kan daarmee bijdragen aan een haalbare vervangingsopgave.

Daarnaast is voor een assetmanager met deze methode beter inzichtelijk waar hij/zij op kan sturen, want kosten, prestaties en risico’s zijn met elkaar in balans. Met de probleemanalyse worden omgevingseisen van de asset nader vormgeven. Zodanig dat de aanpak van de opgave aansluit bij de belangen van de belangrijke stakeholders in de omgeving en het doel van de organisatie. Afstemming over hoe de aanpak aansluit bij de belangen van de stakeholders en communicatie met de partijen in de omgeving is daarnaast onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak van het assetmanagement. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de omgeving is betrokken bij een aanpak waarbij het afwaarderen van assets bijdraagt aan het opwaarderen van de omgeving én het voorkomen van sinkholes. Staat u ook voor een uitdagende vervangingsopgave? En staat u open voor een andere benadering van assetmanagement? Dan vertellen wij u graag meer over ons verfrissende alternatief.

Door vanuit strategische doelstellingen te werken aan Assetmanagement, is een integrale afweging mogelijk. Wij hebben een Whitepaper geschreven over onze aanpak.
Download Whitepaper

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.