Aan de slag met een klimaatadaptieve stad en regio

Grotere neerslagpieken, een hogere of lagere grondwaterstand en hittestress vereisen klimaatadaptief waterbeheer. Hoe kunt u dat realiseren in samenwerking met uw DPRA-werkregio? Wij helpen u de ambities te stellen en te vertalen in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden.

Toegevoegd door Wytse Dassen op 5 februari 2019

Grotere neerslagpieken, een hogere of lagere grondwaterstand en hittestress vereisen klimaatadaptief waterbeheer. Hoe kan je dat realiseren in samenwerking met uw DPRA-werkregio? Wij helpen je de ambities te stellen en te vertalen in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden.

Er is veel bestuurlijke aandacht voor een fysieke inrichting van stad en regio die rekening houdt met klimaatverandering. Ook buiten de waterwereld zijn steeds meer partijen zich bewust van de noodzaak. Partijen in de watersector en/of gemeenten moeten de regie in deze samenwerking nemen. Hoe kom je hierin verder? Wat kan je doen om te bevorderen dat de samenwerking ook werkelijk slaagt? Hoe zet je het idee van klimaatadaptatie om in slimme programma’s en projecten? Om de samenwerking met andere partijen in jouw gebied effectief te maken, is het allereerst nodig dat er gedeeld eigenaarschap is. Vervolgens is effectief leiderschap cruciaal om de samenwerking op koers te houden. Hoe geeft u de samenwerking vorm en wat spreekt u daarover af?

Ons aanbod

TwynstraGudde heeft inhoudelijke kennis van de watersector, infrastructuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. Wij zijn als organisatieadviseurs bovendien specialist in het werkend krijgen van samenwerkingsverbanden, strategische planvorming en programma- en projectmanagement. Met deze combinatie van disciplines kunnen wij jou helpen vanaf de start van een samenwerking tot en met de realisatie van projecten.

  1. Wij maken een langetermijnstrategie en gaan met jou en met uw partners in de regio op zoek naar een gezamenlijke ambitie. Het wordt duidelijk wat elke partij in een samenwerking haalt én brengt. Wederzijdse belangen bij een goede samenwerking worden concreet. 
  2. De volgende stap is het kiezen van een adequate samenwerkingsvorm. Samenwerking is geen doel, maar een middel om hogere doelen te bereiken. Wij hanteren het ‘Spectrum van coalitievorming’. Daarin wordt helder waaruit de meerwaarde voor ieder van de partijen bestaat. 
  3. Als een samenwerkingsvorm is gekozen, kunnen wij je helpen deze te consolideren. Wij helpen je bij het opstellen van een convenant of een samenwerkingsovereenkomst.
  4. De gezamenlijke ambities worden vervolgens vertaald in haalbare programma’s en projecten. Ook daarbij kunnen wij  helpen. Afhankelijk van de coalitievorm begeleiden wij je bij het scherp krijgen van gezamenlijke ambities en het vastleggen van procesafspraken en spelregels. Wij ondersteunen je tot slot met uitvoerend programma- en projectmanagement.

Uw resultaat

Als de samenwerking op alle niveaus en stap voor stap is opgezet, staan de klokken gelijk. Dan kunnen partijen effectiever samenwerken. De ambities zijn gezamenlijk vastgesteld en er is een samenwerkingsvorm gekozen die daarbij aansluit. Je beschikt over de handvatten om deze samenwerking effectief te richten op de uitvoering van programma’s en projecten om binnen stad en regio te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.

Vlog Klimaatadaptatie

  • Bekijk hieronder onze vlogs over klimaatadaptatie. In deze reeks gaan we op zoek naar vragen die leven rondom klimaatverandering. 
  • Wytse Dassen en Martien Aartsen schreven ook een artikel over hoe je tot een goede klimaatrisicodialoog komt. "Het werkend krijgen van deze samenwerking kost tijd, inzet en uithoudingsvermogen." Lees het artikel 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.