Blog 5 Succesfactoren voor duurzame relatie met omgeving

De strijd tussen belanghebbenden en organisaties met een publieke functie wordt steeds krachtiger. Tegenstanders komen in opstand omdat de zoveelste ontwikkeling hen verrast of niet zint. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens, opslag van C02 onder de grond of bij uitbreiding van een (lucht)haven.

Toegevoegd door Niels Vrije op 7 november 2014

In het huidige digitale tijdperk is alle benodigde informatie beschikbaar om actie te voeren. Daarnaast zijn belanghebbenden mondiger geworden. Ze laten zich niet zomaar overtuigen van de plannen en willen de onderste steen boven hebben.

Procedures, raadsvergaderingen en media worden aangegrepen om de initiatiefnemer in een slecht daglicht te brengen. Onderzoek wordt als onzorgvuldig betiteld, procedures als niet transparant en gebrekkige communicatie zorgt voor te laat of helemaal niet betrekken van stakeholders.

Het gevolg is reputatieschade voor de initiatiefnemers, extra werk en in het ergste geval een niet verleende vergunning of groeiplannen die de prullenbak in kunnen. De licence to operate (uitoefenen van kerntaken) van deze organisaties komt mogelijk in gevaar omdat de omgeving de organisatie ter discussie stelt en de alarmbellen rinkelen.

Investeren in een duurzame relatie: 5 succesfactoren

Een goede relatie tussen organisaties en omgeving is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het bereiken van maatschappelijk resultaat. De bereidheid van organisaties om te investeren in de relatie met deze stakeholders groeit. Organisaties vragen hulp bij het vormgeven van hun accountmanagement, public affairs en investeren in omgevingsmanagement bij (grote) projecten.

De laatste jaren heeft TwynstraGudde meerdere organisaties geholpen om de relatie met de omgeving te verbeteren en te verduurzamen met als doel een effectievere uitvoering van de kerntaken. Daarbij gelden de volgende 5 succesfactoren:

  1. Vroegtijdig betrekken van belanghebbenden
  2. Goede voorbereiding van gesprekken
  3. Open en eerlijk zijn over de effecten
  4. Afspraken maken en nakomen
  5. Onderhouden en monitoren van relaties

Verankering in de organisatie

Een duurzame relatie is gebaseerd op wederzijds begrip en erkenning van elkaar posities en belangen. Vertrouwen is het sleutelwoord waarbij een relatie van goed vertrouwen een stootje kan hebben. Vanuit deze basis kan gestreefd worden naar win-win en elkaars belang te dienen. Strategische samenwerking kan ontstaan om echt van elkaar te kunnen profiteren.

Het is een uitdaging om duurzame relaties op te bouwen en in verbinding te staan met de omgeving. Het vraagt van organisaties om aanpassingen in houding en gedrag en uiteindelijk verankering in de werkwijze van een organisatie. Toch is het aangaan van deze verandering zeer de moeite waard. Belanghebbenden kom je altijd weer tegen bij een volgend plan of project. Dan is het een stuk effectiever om vanuit een bestaande en vertrouwde relatie te werken dan vanaf nul te moeten opbouwen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.