Inzetten kunstenaars in organisatievraagstukken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Inzetten kunstenaars in organisatievraagstukken

De ervaringen die Twynstra Gudde de afgelopen jaren heeft opgedaan in het samenwerken tussen kunstenaars en organisaties, delen we graag in workshops en presentaties met u.

Het inzetten van kunstenaars in organisatievraagstukken is een experimenteel veld, waarin lang niet alles beschreven is in duidelijke theorieën en bestaande taal soms te kort schiet. Verwacht van ons dan ook geen standaardproduct. Het gaat ons om het vertellen van goede verhalen, praktijkcases en het voeren van een inspirerend gesprek. In onze workshops en presentaties komen thema’s aan de orde als: wie wil je als kunstenaar in de wereld zijn, hoe behoud je autonomie als je samenwerkt met een organisatie, hoe ontwikkel je je als kunstenaar in een afgebakend vraagstuk?, Welke afspraken moet je maken voor een proces met voldoende artistieke ruimte? Wij verzorgden hierover bijeenkomsten voor onder meer de Rietveld Academie en No Academy.

Ook voor organisaties ontsluiten we graag onze kennis. Ook hier geldt dat we niet komen met bestaande consultancymodellen of blauwdrukken voor creativiteit, maar dat we vertellen over de lessen die we hebben geleerd op het grensvlak van opdrachtgever en kunstenaar, in bijvoorbeeld de zorg, ruimtelijke ontwikkelingen of grote programma’s. Daarnaast voelen we onze gesprekspartners aan de tand: als zij in hun organisatie impact willen hebben, helpen dan de bestaande structuren en manieren van doen, of zitten ze in de weg? We onderzoeken het concept artistieke ruimte, het belang van ambiguïteit, en het koesteren van de ‘ruimte van het niet weten’ als voorportaal van vernieuwing.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een afspraak.

André Schaminée

adviseur

Neem contact op