Inhuren van een contractmanager | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Inhuren van een contractmanager

Aanbestedings- en contracteringstrajecten zijn vaak complex. Goed gekozen contractvormen, aanbestedingsprocedures en begeleiding in de uitvoering vragen zowel om gedegen kennis en ervaring, als om vindingrijkheid. Wij vervullen hierin graag een verantwoordelijke rol en brengen uw project tot een goed einde.

Uw project tot een goed eind

Wij staan voor maatwerk, creatieve oplossingen en een praktische en efficiënte werkwijze. Wij dragen er aan bij dat u als professioneel opdrachtgever kunt acteren door een regisserende en verbindende rol te vervullen. Daarbij vervullen wij de rol van contract- of inkoopmanager voor uw project. Dat kan zijn in de contractvoorbereiding, tijdens de aanbesteding of tijdens de realisatiefase. Juist door onze kennis en ervaringen van al deze fasen zijn wij in staat te doorzien welke uitwerking in de ene fase invloed heeft op het succes in de volgende fase.

Het resultaat van onze aanpak is dat uw aanbesteding, contractering én realisatie tot een goed einde worden gebracht. Dit doen we vooral, maar niet uitsluitend, bij bouw- en infrastructurele projecten, zowel in de natte als droge sector.

Andere rollen in projectteams

Tevens vervullen wij ook faciliterende, coachende en adviserende rollen in projectteams. Zo vervullen wij secretarisrollen, bijvoorbeeld gedurende een aanbesteding. Wij coachen uw team, vervullen de rol van mentor op onderdelen waar ondersteuning nodig is en wij zijn inzetbaar voor strategisch of juridisch advies. 

Waarom Twynstra Gudde?

Wij hebben uitgebreide ervaring met verantwoordelijke rollen in het hele contracteringsproces: van de contracterings- en aanbestedingsstrategie tot en met de begeleiding van de daadwerkelijke realisatie. Kenmerkend voor onze aanpak is ons streven naar een goede samenwerking met en een breed draagvlak in uw organisatie.

Lees voor meer informatie over onze visie de blogs, producten en/of cases aan de rechterzijde van deze pagina. Neem ook eens een kijkje op onze Kennisbank!

Ruud Schrauwen

Adviseur

Neem contact op