Incompany 2015 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Incompany 2015

Twynstra Gudde, het beste organisatieadvies-
bureau voor complexe vraagstukken

Klik voor case omschrijvingen

 

 

Slot- en startconferentie van de MagStad? Academie

‘Twynstra Gudde had het lef met de MagStad? Academie onze ambitie inzake ‘burger- en overheidsparticipatie’ echt te doen en te doorleven en voor te leven, in te gaan, mee te bewegen met dat wat nodig was, én leverde het gewenste resultaat.’

Quinten Foppe, programmadirecteur stadsdeel Amsterdam-West, gemeente Amsterdam

Vooruitgang boeken door stil te staan

‘Zonder een goede onderliggende samenwerking kom je niet tot een structurele verbetering. Daarom is de procesevaluatie ook zo belangrijk.’

Ronald Adams, projectmanager Praktijkproef Amsterdam

Evaluatie investerings-programma Flevoland-Almere voor hoger rendement

‘Scherpe observaties. Conclusies die hier naadloos mee sporen. Herkenbaar voor menig bestuurder en ambtenaar die zich met het investeringsprogramma bezighoudt.’

Ed van der Knijff, programmamanager Investeringsprogramma Flevoland-Almere

‘Alles klopt bij Twynstra Gudde en klanten hebben daar veel baat bij, getuige het cijfer 7,64 voor toegevoegde waarde.’
Evaluatie samenwerking binnen de verkeersonderneming

‘Het werkproces was plezierig, we zijn heel tevreden over hoe de evaluatie is verlopen. Door goede gesprekken te voeren en de betrokkenen ook met elkaar in gesprek te brengen, was de evaluatie zelf een leerproces. TG heeft er echt uit gehaald wat er in zat.’

Aernout van der Bend, directeur De Verkeersonderneming

Evaluatie functioneren reisinformatieketen en rol van samenwerkingsverband NDOV hierin

‘De aanpak van TG is te typeren als niet te formeel en niet te veel papier. Mensen laten vertellen wat ze op hun hart hebben en van elkaar verwachten stond centraal. Er is veel waardering voor wat de evaluatie aan inzicht heeft opgeleverd en de aanpak (tijdlijn, werksessies, spiegelbijeenkomst) was een belangrijk element in het elkaar beter begrijpen - wat nu al merkbaar is in de overleggen. De evaluatie heeft hernieuwde energie opgeleverd.’

Paul Vonk- voorzitter Coördinatiegroep NDOV

‘Klanten zien Twynstra Gudde als uiterst solide, betrouwbaar, sympathiek en vernieuwend.’
Het Nieuwe Werken bij Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

‘Het bijzondere aan de aanpak van Twynstra Gudde is de sterke samenhang tussen huisvesting, ICT en gedrag. Voor veel organisaties is Het Nieuwe Werken het creëren van flexplekken en een nieuw kleurtje op de wand. Maar uiteindelijk valt of staat het met vertrouwen in elkaar en efficiënt kunnen werken.’

Ton van Oijen, projectleider HNW Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

Projectmanagement Tandheelkundegebouw

‘Twynstra Gudde voert namens het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) het projectmanagement van de renovatie van het gebouw van Tandheelkunde. Daarbij verbindt zij de belangen van het UVB, de eindgebruiker THK en de gebouwbeheerder Radboud Universitair Medisch Centrum, waardoor een gedragen aanpak is ontstaan voor dit project.’

Koen Fleuren, hoofd projecten van het Universitair Vastgoed Bedrijf

Rekenkameronderzoek naar maatschappelijk vastgoed

‘De Rekenkamercommissie kijkt terug op een prima samenwerking met Twynstra Gudde. Het door hen uitgevoerde feitenonderzoek heeft bruikbare inzichten opgeleverd voor Raad en College. Naast een kritische blik, heeft Twynstra Gudde de situatie in het juiste perspectief geplaatst en verbetermogelijkheden aangedragen. De aanbevelingen die dit rapport heeft opgeleverd, zijn dan ook integraal overgenomen door Raad en College.’

Margo Rosdorff, secretaris rekenkamercommissie Haarlemmermeer

Project- en procesmanagement nieuwbouw Eurojust

‘Always a step ahead.’

De opdrachtgever Eurojust

Impactanalyse programma Duurzaam Digitaal Waternet

‘Prima sparringpartner bij verandertrajecten en complexe informatievraagstukken.’

Bert Jan Kaan, Waternet

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op