Het organiseren van uw contractbeheersing | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het organiseren van uw contractbeheersing

Een contract beschrijft een samenwerkingsrelatie. Effectieve beheersing van zo’n contract is dus niet alleen gericht op wederzijdse contractuele verplichtingen, maar ook op samenwerking. Twynstra Gudde helpt u bij het systematisch samenstellen van uw contractbeheersplan waarin een goede balans tussen toetsing op wederzijdse contractuele verplichtingen, risicobeheersing en samenwerking wordt gewaarborgd.

Meer dan het afvinken van verplichtingen

Wanneer een opdracht is gegund en een contract is ondertekend, treedt de fase van contractbeheersing in. Doel is het beheersen van de uitvoering van een opdracht. Het gaat erom dat beide contractpartners doen wat is afgesproken, zodat de beoogde kwaliteit van de opdracht wordt bereikt en de financiële verplichtingen worden nagekomen. In de praktijk bestaat een natuurlijke neiging om bij de beheersing van het contract vooral te kijken naar de verplichtingen in het contract en de systemen voor de beheersing. Het is minstens zo belangrijk dat beide contractpartners aandacht besteden aan een effectieve samenwerkingsrelatie.

Contractbeheersingsplan

In het contractbeheersplan legt u vast welke acties op welk moment worden uitgevoerd, wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe toetsing plaatsvindt. Transparantie helpt om niet alleen de uitvoering van de contractvoorwaarden te toetsen, maar ook de samenwerking te bevorderen. Een goed model voor contractbeheersing steunt daarom op drie pijlers:

  • Sturen op afstand daar waar mogelijk
  • Risico’s beheersen
  • Helpen waar mogelijk, sanctioneren waar noodzakelijk.

Waarom Twynstra Gudde?

Onze visie op een goed contractbeheersplan is een pragmatisch en lean plan met een goede balans tussen toetsing op wederzijdse contractuele verplichtingen, risicobeheersing en samenwerking. Zo’n plan fungeert als een handleiding bij het contract. Vanuit deze visie helpen wij u bij het opstellen van een contractbeheersplan en/of het uitvoeren van de contractbeheersing.

Lees voor meer informatie over onze visie de blogs, producten en/of cases aan de rechterzijde van deze pagina. Neem ook eens een kijkje op onze Kennisbank!

Martin Hanse

Senior adviseur

Neem contact op