Het organiseren van uw aanbesteding | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het organiseren van uw aanbesteding

Een goede start van een contract vraagt een faire en transparante aanbestedingsprocedure. Voorspelbaar handelen legt de basis voor vertrouwen en een prettige samenwerking in de toekomst. Eén van de inschrijvers zal namelijk de gezochte partner zijn. Houding en gedrag in de aanbestedingsfase beïnvloeden het uitvoeringsproces. Wie kwaliteit zaait, zal kwaliteit oogsten. Onze adviseurs ondersteunen u bij het vormgeven van uw aanbesteding.

Oog voor ieders belang

Een goede samenwerking vraagt om oog voor de belangen van de partners. Juist in de aanbesteding, wat de basis vormt voor de samenwerking met één van de deelnemende partijen, moet dit in oogschouw worden genomen. Opportunistische of slecht doordachte keuzes die gedurende een sterke concurrentie en tijddruk worden gemaakt, dragen de partijen het hele proces met zicht mee. Transparantie en openheid tijdens de aanbesteding over prijs, risico’s en ieders belangen is de basis voor het vormen van een uitgebalanceerd contract. 

Aanpak van de procedure

Tijdens de aanbesteding moet de goede afweging gemaakt worden tussen het investeren in het gesprek en de transactiekosten en de proportionaliteit van de procedure (voor beide partijen). Een passende aanbestedingsstrategie stelt inschrijver in staat de beste aanbieding te maken, stuurt op de belangrijkste kansen en risico’s en sluit aan op de complexiteit van het contract en de juridische kaders.

Brede inzet

Onze adviseurs ondersteunen u en uw team op een breed scala aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de aanbestedingsstrategie en de vastlegging ervan in een inkoopplan; het vormgeven van de procedure, de selectie- en gunningscriteria en het opstellen van selectie- en inschrijvingsleidraden; het begeleiden van de aanbestedingsprocedure als tendermanager, contractadviseur, voorzitter van een dialoogteam, secretaris van een tenderteam of als onafhankelijk probiteitsfunctionaris. Daarnaast adviseren wij bij marktconsultaties. Wij bieden spelsimulaties aan ter voorbereiding van uw dialooggesprekken of zetten deze in als samenwerkingsassessment. Tot slot bieden wij aannemers ondersteuning bij het schrijven van hun EMVI-plan.

Waarom Twynstra Gudde?

Wij helpen u bij het vinden van een goede opdrachtnemer met de beste aanbieding als samenwerkingspartner. Dit doen wij op basis van jarenlange ervaring in aanbestedingen in de publieke bouw en GWW-sector. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van (Europese) aanbestedingen, uitgevoerd met procedures als concurrentiegerichte dialoog, onderhandelingsprocedures, prijsvraag-procedures en de meer reguliere procedures.

Lees voor meer informatie over onze visie de blogs, producten en/of cases aan de rechterzijde van deze pagina. Neem ook eens een kijkje op onze Kennisbank!

Elske Schrijvers

Senior adviseur

Neem contact op