Het opstellen van uw contract | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het opstellen van uw contract

Leiden de contractstukken en de daarin beschreven specificaties tot een product dat voldoet aan uw wens? Dragen de juridische voorwaarden in het contract bij aan een eerlijke en evenwichtige samenwerkingsovereenkomst? Zijn er nog praktische verbeterpunten die de kans op succes vergroten? Twynstra Gudde helpt u bij het beantwoorden van deze vragen.

Anker voor samenwerking en kwaliteit

Een contract vormt het anker voor zowel de samenwerking als de borging van de kwaliteit: krijg ik wat ik hebben wil? Hier kunnen de partners in onvoorziene situaties op terugvallen. Daarvoor moet een contract technisch en juridisch kloppen. Maar een goed contract houdt ook rekening met de projectcontext. Deze is immers bepalend voor het gedrag van opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoeringsfase. In het contract staat bijvoorbeeld ook dat samenwerkingsgericht gedrag wordt beloond. Dan is samenwerken niet ingewikkeld, maar gaat het vanzelf.

Aanbestedingsgereed

Om daadwerkelijk naar de markt te gaan moet uw contract volledig en kloppend zijn. De vraagspecificatie moet de wens van de opdrachtgever eenduidig beschrijven, op het gekozen abstractieniveau. Dit vraagt nauwkeurige afstemming tussen de verschillende specialisten in uw projectteam. Twynstra Gudde zorgt voor een optimale afstemming van de contractcontent en geeft ondersteuning bij het opstellen van uw contractdossier. Hierin stellen wij onder andere de basisovereenkomst en vraagspecificaties op en schrijven de aanvullende bijlagen. Wij reviewen of toetsen uw contractstukken en dragen verbeterpunten aan voor definitieve publicatie.

Waarom Twynstra Gudde?

Wij schrijven, toetsen of verfijnen uw contractdossier, op basis van jarenlange ervaring met bouw- en GWW-contracten, van UAV en UAV-gc naar volledige alliantieovereenkomsten. Wij gebruiken onze kennis van best practices om uw contractstukken te perfectioneren en tijdig gereed te maken voor de aanbesteding.

Lees voor meer informatie over onze visie de blogs, producten en/of cases aan de rechterzijde van deze pagina. Neem ook eens een kijkje op onze Kennisbank!

Jeroen Moonen

Partner

Neem contact op