Het bepalen van uw contract- en aanbestedingsstrategie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het bepalen van uw contract- en aanbestedingsstrategie

Wie de beste opdrachtnemer voor een project is, hangt van veel elementen af. De inhoud van het werk en de kwalificaties van de contractant, uiteraard. Maar ook van de visie van de opdrachtgever en van de gewenste samenwerkingsvorm. Welke strategie leidt tot het juiste contract met de gedroomde partner? De aard van een project, het soort opdrachtgever, de doelstellingen en vooral ook de risico’s, zijn van doorslaggevende invloed. Met het Afwegingsmodel Contracteren komen projectteamleden stapsgewijs en gestructureerd tot een slimme strategie voor de contractering.

Een goede voorbereiding van uw project

De kunst van het contracteren begint met een goede voorbereiding, in het bepalen van de contracterings- en aanbestedingsstrategie. Hierin wordt de basis van een toekomstige samenwerkingsrelatie vormgegeven. Welke verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden past bij de opdracht, de aard van de opdrachtgever en de relatie die hij met de opdrachtnemer wil? Hoe kunnen evenwichtige contractuele voorwaarden worden opgesteld waar alle belangen van opdrachtgever én opdrachtnemer tot hun recht komen? Hoe kan de aanbesteding ingevuld worden zodat de beste samenwerkingspartner wint?

Afwegingsmodel Contracteren

Een hulpmiddel om deze vragen te beantwoorden en op een gestructureerde manier tot een goede strategie te komen, is het Afwegingsmodel Contracteren (ontwikkeld door Twynstra Gudde in samenwerking met Rijkswaterstaat). Met dit model wordt op basis van risico’s afgewogen welke onderdelen van de scope in één contract thuishoren en wat de beste verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s is. Het model helpt om stapsgewijs, gestructureerd en navolgbaar een strategie te bepalen.

Contacteren is maatwerk

Het Afwegingsmodel Contracteren is ontwikkeld om een integrale afweging te kunnen maken. Alle relevante aspecten van het project komen aan bod. De uitkomst van het model wordt vertaald in het best passende contract. Er valt daarbij veel meer te kiezen dan alleen de hoofdvormen: RAW, bouwteam, E&C, D&C en DB(F)M(O). Het gaat immers steeds om een maatwerkverdeling van risico’s en het bereiken van een goede samenwerkingsrelatie.

Waarom Twynstra Gudde?

Bij complexe projecten helpt Twynstra Gudde om te komen tot een goede contracterings- en aanbestedingsstrategie en helpt u bij het opstellen van uw inkoopplan. Wij hebben een onderbouwde visie op aanbesteden en contracteren door middel van een risicogestuurde aanpak, gestoeld op vele jaren ervaring met vernieuwende contractvormen en aanbestedingsprocedures.

Lees voor meer informatie over onze visie de blogs, producten en/of cases aan de rechterzijde van deze pagina. Neem ook eens een kijkje op onze Kennisbank!

Jeroen Moonen

Partner

Neem contact op